Samfunnskritisk mineralproduksjon Verdalskalk leverer produkter som er samfunnskritiske. Foto: Verdalskalk AS

Samfunnskritisk mineralproduksjon

Flere av Verdalskalks produkter og leveranser er definert som samfunnskritiske av staten, og selskapet opprettholder normal produksjon.

Verdalskalk opprettholder normal produksjon og holder åpent på alle anlegg fremover. Dette er viktig for å ivareta vårt samfunnsoppdrag, ved å sikre leveranser til viktige funksjoner i samfunnet.

Vi har mottatt bekreftelse på at en rekke produkter og leveranser fra Verdalskalk er definert som samfunnskritiske av staten. Dette gjelder blant annet produkter til vannrensing, behandling av avløpsvann og vassdragsrensing.

Alle produktene har utgangspunkt i kalksteinen fra Tromsdal. Vårt mål er å sikre samfunnskritiske leveranser uten tilpasninger av de generelle restriksjonene som gjelder i samfunnet. Denne situasjonen kan endre seg. Vi er avhengig av at våre ansatte er på jobb for å kunne være leveringsdyktig.

Vi overvåker situasjonen kontinuerlig, gjennomfører løpende risikovurderinger og iverksetter tiltak ut fra dette. I forbindelse med den pågående situasjonen, ber vi om forståelse for at vi ikke ønsker besøk fra eksterne inn på våre anlegg. Dette gjelder ikke besøk som er nødvendig for å opprettholde drift eller sikre leveranser til alle våre kunder.

Pressemelding

X