Støtter bærekraftssystem for mineralnæringenNorsk mineralnæring, her representert ved Rana Gruber, skal ta i bruk en ny bærekraftstandard. Foto: Sandivas / Wikimedia Commons

Støtter bærekraftssystem for mineralnæringen

Regjeringen innvilger støtte til Norsk Bergindustri for å implementere Towards Sustainable Mining i Norge.

Regjeringen innvilger støtte til Norsk Bergindustri for å implementere Towards Sustainable Mining i Norge.

Bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri får innvilget 2,5 millioner kroner over tre år av regjeringen. Midlene skal gå til Norsk Bergindustris arbeid med å implementere bærekraftssystemet Towards Sustainable Mining (TSM) i Norge.

Det er et knapt år siden bransjeorganisasjonen sammen med syv andre foreningenr i verden vedtok at den anerkjente, internasjonale standarden for mineralbransjen skulle innføres i Norge.

-Mineraler er avgjørende for det grønne skiftet, og regjeringen er opptatt av at Norge skal ha en bærekraftig mineralnæring. Towards Sustainable Mining er et godt tiltak i bærekraftsarbeidet i mineralnæringen. Med dette systemet kan bransjen synliggjøre arbeidet de gjør på bærekraft, uttaler næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Mer konkret krever TSM at selskaper årlig vurderer sin bærekraftinnsats på tvers av åtte viktige områder, inkludert energibruk, utslippshåndtering, naboskap og urbefolkning, HMS og bevaring av biologisk mangfold.

Resultatene skal være fritt tilgjengelige for publikum og blir eksternt verifisert hvert tredje år for å sikre at det som rapporteres er nøyaktig.

På listen over fullverdige medlemmer finner vi per i dag store navn i gruvebransjen som gullprodusentene Newmont Goldcorp og Barrick Gold, uranselskapet Cameco, og basemetallselskapene Vale, Rio Tinto Canada og Glencore Canada.

LES OGSÅ: En mer bærekraftig mineralnæring

Regjeringen skriver videre i pressemeldingen at Norsk Bergindustri er i gang med å tilrettelegge TSM for norske forhold. En ekspertgruppe med representanter fra næringen startet arbeidet i januar 2020, og i september samme år ble en referansegruppe etablert.

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som omsetter, utvinner, forvalter eller bearbeider mineralressurser i Norge, eller som ellers er knyttet til gruveindustrien.

X