Styrer mot konkursSydvaranger Gruve gikk i fjor konkurs. Nå kan det bli ny drift etter at Felix H. Tschudi kjøper konkursboet for 78 millioner kroner. Foto: Halfdan Carstens

Styrer mot konkurs

Det ser stygt ut for Sydvaranger Gruve. Det startet med nedadgående priser på jernmalm. Nå er prisen havert på bare to år. Det er langt unna rekordprisene i 2011 som var tre ganger høyere enn de er nå.
For mye gråberg.
Jerngruvene utenfor Kirkenes var slett ikke tømt form malm da driften ble nedlagt i 1997. Med australske penger ble det dtøye ti år senere ny start og planer om minst 20 år med ny virksomhet.
Les artikkelen i GEO fra 2008 som omtaler den nye satsingen.
Ny oppstart etter 99år
Første skipslast i november.
«Sydvaranger Gruve AS ble stiftet 23. april 2007. Selskapet er 100 % eid av Northern Iron Ltd. hvor Norske Tschudi Mining Company er største aksjonær. Northern Iron ble børsnotert i desember 2007 for å hente inn nødvendig egenkapital til gjenoppbygging av gruvedriften i Sør-Varanger.»

X