Ut mot Nussir – igjen

Sametingsråd Silje Karine Muotka har på nytt sendt brev til utenlandske investorer for å be dem om å ikke investere i Nussir.

Forrige gang dette skjedde fikk sametingsråden kraftig kritikk fra flere stortingsrepresentanter.

I et brev til Baker Steel Capital Managers LLP gir Muotka uttrykk for bekymring over at selskapet skal ha kjøpt seg opp i selskapet. I brevet skriver Mutoka at tillatelsen til Nussir fra Miljødirektoratet er anket til Klima- og miljødepartementet, og at Sametinget vil fofølge en eventuell driftstillatelse rettslig.
Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, Kåre Simensen, er sjokkert over oppførselen og mener at Sametinget må vurdere sin funksjon i samfunnet.
– Jeg må si at jeg reagerer på sametingsråd Silje Muotka og hvor langt hun er villig til å gå for å sette seg i opposisjon til det Stortinget har vedtatt. Hun strekker strikken langt. Dette er ikke informasjon. Det er en ren kampanje. Jeg er provosert over fremgangsmåten, sier Simensen.
Les hele saken på iFinnmark.no

X