Vil satse på mineralnæringen

Vil satse på mineralnæringen

Fremskrittspartiet ønsker å etablere et statlig kapitalfond for mineralnæringen. Helt i tråd med hva Norsk Bergindustri forlanger.

Fremskrittspartiet mener at mineralnæringen er en viktig fremtidsnæring for Norge, og har stort potensial til å bli en ytterligere viktig eksportindustri, skriver Fremskrittspartiet i en pressemelding.

I en globalisert industri er stabil tilgang til ulike mineraler svært viktig for produksjon av for eksempel batterier og magneter til bruk i moderne teknologi. Fremskrittspartiet vil derfor  satse betydelig på mineralnæringen i sitt alternative Statsbudsjett.

– Mineralnæringen skal bli Norges neste vekstnæring, fordi mineraler har en svært viktig plass i det grønne skiftet. Mye av den grønne teknologien, slik som vindmøller og solceller, er avhengig av tilgang til mineraler. Mange av disse finnes i Norge, sier Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt fra Finnmark, som også er Fremskrittspartiets mineralpolitiske talsperson.

Solceller kan levere grønn, bærekraftig energi. Men er tilgangen til materialene god nok? Foto: Wikipedia

Da må vi tro partiet er svært fornøyd med at regjeringen satser millioner på å finne mineraler på den midtatlantiske ryggen (geo365.no: «30 millioner til kartlegging av havbunnsmineraler«).

– Mineralnæringen vil gi mange arbeidsplasser og har særlig stort potensial i distrikts-Norge. Imidlertid hemmes næringen av lang saksbehandlingstid, mange reguleringer og høy risiko. Oppstart av gruvevirksomhet kan ta så lang tid som 10-15 år. Saksbehandlingstiden må derfor reduseres, er en klar henstilling fra Strifeldt.

– Tilgang på kapital er en utfordring. Et statlig eid kapitalfond for mineralnæringen etter finsk modell vil redusere risikoen for andre investorer. I første omgang foreslår vi et innskudd på én milliard kroner, med en tydelig målsetting å bygge opp kapitalbasen i dette fondet til fem milliarder kroner. Det må være en forutsetning av fondet driver etter prinsipper om avkastning på investert kapital, sier Strifeldt.

– Markedet for å kapitalisere opp aktuelle mineralprosjekt i Norge er krevende og et statlig investeringsfond vil bidra til å få fart på mineralnæringen i Norge. Dette vil bidra til at mineralfunn utvikles til industrielle prosjekter, tilføyer Strifeldt

Partier er da fullt på linje med bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri (geo365.no: «Krever kraftfulle og målrettede tiltak«).

Fremskrittspartiet foreslår derfor i sitt alternative Statsbudsjett følgende tiltak for å styrke mineralnæringen:

etablere et statlig kapitalfond for mineralnæringen, sikre at virkemiddelapparatet investerer i mineralutvinningsprosjekter, styrke kartlegging av mineralressurser i Norge og redusere konsesjonskøene ytterligere

 

X