Krever kraftfulle og målrettede tiltak Foto: Norsk bergindustri

Krever kraftfulle og målrettede tiltak

Norsk bergindustri forventer tiltak som hever leteaktiviteten i landet og mekanismer som sørger for at mineralfunn kan utvikles til industrielle prosjekter.

Det er spesielt tre områder Norsk bergindustri ønsker at regjeringen vektlegger i statsbudsjettet for 2021:

Etableringen av et statlig selskap eller investeringsfond

Norsk bergindustri påpeker at markedet for å skaffe til veie kapital til potensielt lønnsomme mineralprosjekter er svært krevende. Ordningen er tenkt innrettet mot selskap i oppstart- og driftsfasen, og vil bidra til å få fart på verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene.

LES OGSÅ: Ønsker statlig investeringsfond

Innføring av en skatterefusjonsordning

Etablering av ny næring i Norge tar ifølge Norsk bergindustri for lang tid og forbundet med politisk risiko. En tidlig skatterefusjon kan gjøre at den økonomiske byrden og kapitalen som bindes ved å starte leteaktivitet reduseres.

Mer midler til Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Mer kunnskap om Norges mineralressurser trengs for å kunne utvinne mer på en lønnsom og bærekraftig måte.

Norsk bergindustri krever årlige ekstrabevilgninger på minst 20 millioner kroner til NGU frem til og med 2030. Det kan bidra til å fullføre den geofysiske kartleggingen av landet.

– Oppdatert statistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning («Harde fakta om Mineralnæringen») viser en bekymringsfull nedgang i leteaktiviteten fra 2018 til 2019. Det haster å få på plass incentiver for økt aktivitet og mekanismer som bidrar til at mineralfunn utvikles til industrielle prosjekter. Derfor forventer vi at regjeringen nå tar kraftfulle grep for å sikre samfunnet høyst nødvendig tilgang til mineraler, metaller og byggeråstoff fremover, uttaler generalsekretær  i Norsk bergindustri Anita Hall.

X