Category: Dyphavsmineraler

1 2 3 20 / 26 POSTS
Norges viktigste bidrag til det grønne skiftet

Norges viktigste bidrag til det grønne skiftet

På havbunnen utenfor Norges kyst finnes det trolig store mengder metaller som kobber, sink og kobolt. Disse metallene vil kreves for å gjennomføre det [...]
Forsvarer mineralkartlegging på havbunnen

Forsvarer mineralkartlegging på havbunnen

Olje- og energiminister Tina Bru holder fast ved at Norge skal fortsette å kartlegge norske mineralressurser i havet. Hun har tro på at kunnskap vil v [...]
Boret på 3000 meters havdyp

Boret på 3000 meters havdyp

Årets tokt til midthavsryggen mellom Norge og Grønland tok i bruk ny teknologi for å ta prøver av mulige mineralforekomster. [...]
30 millioner til kartlegging av havbunnsmineraler

30 millioner til kartlegging av havbunnsmineraler

- Mer kunnskap om ressursgrunnlaget kan legge til rette for etablering av kommersiell mineralvirksomhet, sier olje- og energiminister Tina Bru. [...]
Nødvendig for det grønne skiftet

Nødvendig for det grønne skiftet

Dyphavsmineraler vil kunne bli en viktig strategisk ressurs for Norge i fremtiden. Derfor har regjeringen doblet årets innsats til kartlegging. [...]
40 år gammel spådom holder stand

40 år gammel spådom holder stand

Nestor i geologi Arne Bjørlykke holder fast ved at utvinning av mineraler i dyphavet på norsk sokkel har en lang vei å gå før det kan bli liv laga. [...]
Der ingen mennesker tidligere har vært

Der ingen mennesker tidligere har vært

Oljedirektoratet har utført et nytt tokt i Norskehavet for å styrke kunnskapen om mineralressurser i dyphavet. [...]
Storsatsing på dypt vann

Storsatsing på dypt vann

Regjeringen dobler pengebruken på mineralleting til havs. Men glemmer at landbaserte ressurser kan komme raskere i produksjon. [...]
Dyphavssatsing krever kunnskap

Dyphavssatsing krever kunnskap

Mer arbeid må gjøres rundt teknologiske, geologiske, samfunnsmessige, etiske og miljømessige aspekter før vi er klare for fremtidig utvinning av miner [...]
Manganskorper i dyphavet

Manganskorper i dyphavet

I Norskehavet har forskere funnet undersjøiske fjell som er belagt med sjeldne grunnstoffer. [...]
1 2 3 20 / 26 POSTS
X