Category: Dyphavsmineraler

1 2 3 4 6 20 / 55 POSTS
Stor variasjon i gehalter

Stor variasjon i gehalter

Hydrotermale, sulfidholdige felter langs midthavryggen på norsk sokkel er rike på metaller og mineraler. Norsk forskning gir et innblikk i hvordan met [...]
«Norge må bli et foregangsland!»

«Norge må bli et foregangsland!»

NGU er kritisk til Oljedirektoratets uttalelse om at mineralutvinning på havbunnen er nødvendig for å opprettholde den globale forsyningen på en rekke [...]
BMW vil ikke bruke havbunnsmineraler

BMW vil ikke bruke havbunnsmineraler

Nyheten er datert 31. mars. Altså er den ikke aprilsnarr. [...]
Dyphavsmineraler på børs

Dyphavsmineraler på børs

Tirsdag denne uka ble Green Minerals, et datterselskap av SeaBird Exploration, tatt opp på Euronext Growth. På første børsdag steg aksjenes verdi med [...]
Harald Brekke inn som leder av FN-kommisjon

Harald Brekke inn som leder av FN-kommisjon

I ett år skal den erfarne geologen lede Den juridiske og tekniske kommisjon underlagt Den internasjonale havbunnsmyndigheten. [...]
Sikter mot 2023

Sikter mot 2023

Med regjeringen som sterk pådriver, er Oljedirektoratet i full gang med å berede grunnen for mineralleting i dyphavet. [...]
Vil se nærmere på havbunnsmineraler

Vil se nærmere på havbunnsmineraler

Nordic Mining har i mange år vært aktiv for å utvikle kunnskap om leting og utvinning av mineralressursene på midthavsryggen mellom Norge og Grønland. [...]
En (nesten) ukjent verden

En (nesten) ukjent verden

Bildetekst: Terje Thorsnes (NGU) var for mer enn 15 år siden pådriver for å opprette Mareano-programmet, og siden oppstarten i 2005 har han vært invol [...]
Til bunns med seismikk

Til bunns med seismikk

I løpet av første kvartal skal Green Minerals noteres på Euronext Growth Oslo. Det bekreftet styreleder Ståle Rodahl under en presentasjon av selskape [...]
Høye konsentrasjoner av verdifulle metaller

Høye konsentrasjoner av verdifulle metaller

Foreløpige analyser av dyphavsmineralene viser kobber-, sink- og koboltkonsentrasjoner som langt overskrider verdiene i dagens landbaserte gruver, båd [...]
1 2 3 4 6 20 / 55 POSTS
X