Category: Dyphavsmineraler

1 2 3 4 8 20 / 77 POSTS
Den neste teknologiutfordringen

Den neste teknologiutfordringen

Verden trenger metaller for å gjennomføre det grønne skiftet. Dyphavsmineraler kan bli løsningen. [...]
Plenty of “rock batteries” on the ocean floor

Plenty of “rock batteries” on the ocean floor

Seabed mining for manganese nodules may take place very soon. Suitable technology is now beeing tested. But the operations are not without a dilemma. [...]
Overveldende interesse for havbunnsmineraler

Overveldende interesse for havbunnsmineraler

Tre uker før konferansen i Bergen i oktober har et mangfold av oljeselskaper, serviceselskaper, universiteter, forskningsinstitusjoner og andre meldt [...]
Mineraler nødvendig for å nå klimamålene

Mineraler nødvendig for å nå klimamålene

Kompetansen som norsk olje- og gassindustri besitter er avgjørende å opprettholde tempoet i åpningsprosessen, og den er avgjørende for at en melding [...]
Vi kommer ikke utenom dyphavsmineraler

Vi kommer ikke utenom dyphavsmineraler

Den forventede økningen i etterspørselen etter metaller som følge av elektrifiseringen nødvendiggjør utvinning av dyphavsmineraler. [...]
Rike forekomster på dypt vann

Rike forekomster på dypt vann

Kunnskap fra et hydrotermalfelt i Atlanterhavet gir grunnlag for å tro på mineralforekomster av god kvalitet på midthavsryggen langt ute i Norskehavet [...]
Produksjon av dyphavsmineraler er nært forestående

Produksjon av dyphavsmineraler er nært forestående

I beste fall kan det bli utvunnet manganknoller i Stillehavet om bare tre år. [...]
Verdenseliten er på vei!

Verdenseliten er på vei!

Siste utgave av TIME hadde dyphavsmineraler som «cover story», og i oktober kommer verdens fremste ekspertise på en rekke fagfelt til Bergen for å dis [...]
Vil bore dypt for å påvise mineraler

Vil bore dypt for å påvise mineraler

Mest lest i sommer: Oljeserviceselskapet DeepOcean har gått inn som majoritetseier i bergensbaserte Adepth Minerals. Det kan bety et kvantesprang i ut [...]
ISAs generalsekretær åpner dyphavskonferansen

ISAs generalsekretær åpner dyphavskonferansen

Når verdens fremste eksperter innen fagfeltet dypvannsmineraler kommer til Bergen i oktober, blir konferansen om muligheter og utfordringer åpnet av I [...]
1 2 3 4 8 20 / 77 POSTS
X