Category: Dyphavsmineraler

1 2 326 / 26 POSTS
Upresist om mineralfunn i dyphavet

Upresist om mineralfunn i dyphavet

NTNU har aldri gjort nye funn av mineralforekomster i norske havområder, skriver UiB-professor Rolf Birger Pedersen i et innlegg på forskning.no. [...]
Kvantifisering av det ukjente

Kvantifisering av det ukjente

Forskere ved NTNU har vurdert mineralressurspotensialet langs Mohns- og Knipovichryggen i Norskehavet. De kommer med store tall, men fremtidig utvinni [...]
71 mill. til Lokeslottet

71 mill. til Lokeslottet

Universitetet i Bergen får 71 millionar kroner frå Forskingsrådet for å utforske skorsteinene som ligger på 2400 meters dyp i Norskehavet. [...]
Nye sulfidforekomster påvist

Nye sulfidforekomster påvist

I disse forekomstene finnes det metaller og mineraler som er viktige i batteriteknologi, vindmøller og mobiltelefoner, skriver npd.no. [...]
Øker innsatsen i dyphavet

Øker innsatsen i dyphavet

Interessen for dyphavsmineraler er oppadågende. I sommer skal OD på tokt i Norskehavet for bedre å forstå ressurspotensialet. [...]
Seriøs satsing på dyphavsteknologi

Seriøs satsing på dyphavsteknologi

- Først må vi finne den riktige høystakken, så er det tid for å lete etter nåla. [...]
1 2 326 / 26 POSTS
X