Category: Dyphavsmineraler

1 2 3 4 5 8 30 / 77 POSTS
Framtidens metallgruver ligger på havbunnen

Framtidens metallgruver ligger på havbunnen

Norge er i førersetet av en forestående revolusjon innen utvinning av metaller. På konferansen i Bergen i oktober vil mulighetene og utfordringene bli [...]
Tror på produksjon allerede i 2030

Tror på produksjon allerede i 2030

Det er nå det skjer, og norsk industri har med utgangspunkt i norske ressurser og norsk teknologi en unik sjanse til å bli med på et nytt industrieven [...]
«Greenflation» truer Det grønne skiftet

«Greenflation» truer Det grønne skiftet

Statlig pådriv og regulatoriske innstramninger kan føre til at prisen på overgangen til et grønnere samfunn øker formidabelt. [...]
Programmet er klart

Programmet er klart

Konferansen Deep Sea Minerals – Exploring Norwegian Waters avholdes 20. - 21. oktober. [...]
Mulig kobbergruve på havbunnen

Mulig kobbergruve på havbunnen

Den gradvise overgangen til fornybar energi krever et stadig større innhugg i verdens mineralressurser. Nå står dyphavene for tur. Og Norge ligger lan [...]
Høye forekomster av gull og sølv 

Høye forekomster av gull og sølv 

De senere årene er det utført flere undersøkelser ved Mohnsryggen i Norskehavet. Nå skal Oljedirektoratet bruke erfaringene fra undersøkelsene til å f [...]
96 prosent finnes i havet

96 prosent finnes i havet

Det grønne skiftet vil øke etterspørselen etter metaller og mineraler betydelig. Spesielt for kobolt kan det være nødvendig å se til havet for fremtid [...]
«Betydelig potensial for marine mineralressurser i norske farvann»

«Betydelig potensial for marine mineralressurser i norske farvann»

Etter fem års studier kommer MarMine-prosjektet med oppløftende opplysninger vedrørende mineralpotensialet på midthavsryggen mellom Norge og Grønland. [...]
Jakten på dyphavsmineralene

Jakten på dyphavsmineralene

Verdenshavene holder store mineral- og metallressurser, men forekomstene er mikroskopiske sammenliknet med havenes enorme areal. Kan vi likevel finne [...]
Tar dyphavsforskningen til Polhavet 

Tar dyphavsforskningen til Polhavet 

Trond Mohn stiftelse har tildelt 16 millioner kroner til Senter for dyphavsforskning ved Universitetet i Bergen (UiB), mens UiB avsetter ca. 88 millio [...]
1 2 3 4 5 8 30 / 77 POSTS
X