Category: Geoforskning

1 6 7 8 9 10 83 80 / 829 POSTS
Ny utgave av GEO i posten

Ny utgave av GEO i posten

Litt forsinket, grunnet logistikk, men større enn noensinne: 102 sider. GEO 05 er sendt abonnentene og ligger for salg i utvalgte kiosker. [...]
Vanskelig å snu til fornybar

Vanskelig å snu til fornybar

Professor William Helland-Hansen hevder at store sokkelinvesteringer automatisk fører til høy FoU-aktivitet i petroleumsforskning. [...]
Den aller siste dagen

Den aller siste dagen

I Nord-Dakota har det blitt funnet fossiler fra den aller siste dagen (!) da dinosaurene levde. [...]
Grunnstoffer i manko

Grunnstoffer i manko

Forståelsen for at stort forbruk av elektronikk kan føre til mangel på enkelte grunnstoffer har nå spredd seg til Dagens Næringsliv (DN). [...]
Bør vi stole blindt på klimavitenskapen?

Bør vi stole blindt på klimavitenskapen?

For folk flest er det nok utenkelig at mange tusen klimaforskerne skal ha vært på et feil spor i over 30 år, men erfaringen viser at slikt skjer. [...]
Mindre forskning – Mer kartlegging

Mindre forskning – Mer kartlegging

En ekstern evaluering av NGU gir institusjonen ros for godt geologisk arbeid, men det trengs sterkere styring til for å løse samfunnsoppdraget. [...]
Norges varemerke

Norges varemerke

Kristian Birkeland er helten. Men statusen hans fikk en knekk da han ble byttet ut med en torsk. Historien fortelles i en fersk bok om nordlyset. [...]
«Solas effekt neglisjeres»

«Solas effekt neglisjeres»

Solas betydning for klimaendringer blir bevisst nedtonet av FNs klimapanel, skriver Henrik Svensmark i en artikkel i Weekendavisen. [...]
Tre raske klimaendringer

Tre raske klimaendringer

Oppvarming, et klimatisk optimum og tørke – alt i global skala – er bakgrunnen for å dele holocen inn i tre aldre. [...]
Leter etter det utenomjordiske

Leter etter det utenomjordiske

Han har åpnet en dør til solsystemet. Men hva som skjuler seg bak døren, det vet vi fortsatt ikke. [...]
1 6 7 8 9 10 83 80 / 829 POSTS
X