Category: Miljø

1 28 29 30 31 32 300 / 312 POSTS
Eksponentiell økning

Eksponentiell økning

Den industrielle revolusjon startet i England. Det var også her CO2-utslippene startet. Skeptical Science har laget en animasjon som viser utviklingen [...]
Kan bli CO2-lagring i Farsundsbassenget

Kan bli CO2-lagring i Farsundsbassenget

Både Farsund-bassenget og Egersund-bassenget kan trolig brukes til CO2 lagring. [...]
CO2-lager kan bli milliardindustri

CO2-lager kan bli milliardindustri

Lagringsindustrien kan bli større enn oljeindustrien og den kan vare lenger, i følge Sintef-forsker Erik Lindeberg. [...]
Kan lagre CO2 i 1000 år

Kan lagre CO2 i 1000 år

Oljedirektoratet avslutter kartleggingen av potensielle CO 2 -lagre på norsk sokkel med å gi ut en samlet, revidert utgave av de tidligere utgitte atl [...]
Grunnvann for millioner

Grunnvann for millioner

Tanzanias største by trenger vann. Ikke i bøtter og spann. Men i en rørledning fra et stort og godt reservoar. Grunnvann er løsningen. [...]
Oljeforurensning fra uventede kilder

Oljeforurensning fra uventede kilder

Oljeforurensning i havet er utbredt, og det er ofte de store oljeutslippene som får overskrifter i media. Men ofte kommer oljen fra et helt annet sted [...]
Klimadiplomaten Eystein Jansen

Klimadiplomaten Eystein Jansen

Sjølv om han ikkje trivst i rampelyset, har Eystein Jansen lukkast med å gjere klimaforskinga i Noreg synleg på verdsbasis. [...]
Spiker i kista for Mongstad

Spiker i kista for Mongstad

I går fikk klimaprosjektet på Mongstad den endelige spikeren i kista da den bla-blå regjeringen la frem revidert budsjett i Stortinget. [...]
Gi gass

Gi gass

FN ber om radikal omlegging fra fossile energikilder. Norsk oljenæring svarer med å trykke gasspedalen i bånn. [...]
Grunnvarme er løsningen

Grunnvarme er løsningen

Jorden syder av varme og energi. Det er bare å forsyne seg. Det som trengs er litt teknologi og mye vilje. [...]
1 28 29 30 31 32 300 / 312 POSTS
X