Category: Miljø

1 28 29 30 31 300 / 301 POSTS
Klimatiltak gir nye forretningsmuligheter

Klimatiltak gir nye forretningsmuligheter

Norsk industri må nå gripe muligheten og satse på utvikling av kunnskap og teknologi som kan benyttes til lagring av CO2. Det er mye å hente for innov [...]

Klimavariasjoner – i et helhetlig perspektiv?

Klimadebatten baserer seg på at den globale temperaturen har økt jevnt og trudd de siste drøyt 100 årene. Basert på allment tilgjengelig data som nyli [...]

Et ideelt laboratorium

”Longyearbyen CO2-lab” er på god vei. Tre år etter prosjektstart har det endelig lyktes å bore gjennom reservoaret, ta de nødvendige kjerneprøvene og [...]
Den ubehagelige sannhet

Den ubehagelige sannhet

Professor Ole Humlum har engasjert seg i debatten om den påståtte sammenhengen mellom CO2 og de observerte klimaendringene. Basert på inngående studie [...]
CO2 kan lagres i karbonatmineraler

CO2 kan lagres i karbonatmineraler

Ny forskning viser at ultramafiske bergarter har et potensial for å lagre store mengder CO2. Storskala pilotprosjekter er på tegnebrettet. [...]

Ny tiltaksplan mot forurensning

Forurensende utslipp fra gamle gruver er et problem mange steder, og utslippene fra gruvene på Løkken er blant de verste og vanskeligste å håndtere. N [...]
En fjelltur – og løsningen på et istidsproblem

En fjelltur – og løsningen på et istidsproblem

En ny metode har gjort det mulig å kartlegge historien om hvordan siste istids bre forsvant fra Hardangerfjorden. Det gikk fortere enn det nesten er m [...]

Gjenvinner stein, olje og vann

Oljebasert boreslam og borkaks fra norsk sokkel ender opp som olje, stein og vann. Oljen er et bruks- og salgsprodukt, mens steinen og vannet føres ti [...]
Finner de beste fiskeplassene

Finner de beste fiskeplassene

Flere år med innsamling av havbunnsdata langs kysten viser at det er en klar sammenheng mellom havbunnsgeologi og fiskens oppholdssteder. Bruk av slik [...]

Den usynlige energien

Geotermisk varme har et nesten uendelig potensial som vi ikke har utnyttet. Et nytt FME-senter kan bety starten på en ny æra for denne energikilden. [...]
1 28 29 30 31 300 / 301 POSTS
X