Category: Olje og gass

1 177 178 179 180 1790 / 1793 POSTS
Multiklient seismikk definerer ny oljeprovins

Multiklient seismikk definerer ny oljeprovins

Flere tusen kvadratkilometer med 3D seismikk rundt Wisting-funnet gir håp om ytterligere funn, og god grunn til å tro at det er oppdaget en ny oljepro [...]
NGU – de neste 5 årene

NGU – de neste 5 årene

NGU har som hovedmål å bidra til å øke verdiskapingen innen mineralnæringen, øke kunnskapen om landets geologiske oppbygging, effektivt bidra til at g [...]
Gassfunn utenfor Vesterålen

Gassfunn utenfor Vesterålen

MAREANOs høsttokt på kontinentalsokkelen utenfor Vesterålen og Troms viser at det strømmer metangass opp fra havbunnen. Kanskje er dette et tegn på at [...]
Nødvendig kunnskap om havbunnen

Nødvendig kunnskap om havbunnen

Havbunnen er en viktig del av kontinentalsokkelen. Den er selve gulvet i de marine økosystemene. Et fem år langt kartleggingsprosjekt skal sørge for a [...]
Bedre utnyttelse av seismikk

Bedre utnyttelse av seismikk

Seismikk kan brukes til mer enn strukturgeologisk kartlegging. Reservoarmodellering for eksempel. [...]
Nord-Amerikas største oljefelt

Nord-Amerikas største oljefelt

Geologene har visst om oljen lenge. Men det er først de siste drøyt fem årene at de enorme ressursene har blitt omsatt til betydelige reserver. Teknol [...]

Professor tror ikke på funn av betydning

Professor Jonny Hesthammer tror at den pågående brønnen Byrkje i Barentshavet vil være tørr eller kun et teknisk funn. Det er EM-data over prospektet [...]
Recent Discoveries

Recent Discoveries

Recent Discoveries & NCS Prospect Fair - The Story Behind… [...]

Geologer med teft

De var blant landets aller første oljegeologer. Etter funnet av giganten Johan Sverdrup er de nærmest rikskjendiser. Suksessen skyldes en NØYE gjennom [...]
1 177 178 179 180 1790 / 1793 POSTS
X