Category: Olje og gass

1 184 185 186 187 188 189 1860 / 1885 POSTS
Ser muligheter i det store ukjente

Ser muligheter i det store ukjente

Det vestlige Barentshavet er fortsatt langt på vei upløyd mark. Derfor er det nødvendig å ta i bruk geologiske verktøy og metoder for å oppnå en grunn [...]
Gode data med russisk kilde

Gode data med russisk kilde

Ved å tenke litt utradisjonelt har to nordnorske oljeselskaper bidratt til å øke forståelsen for Barentshavets geologi og prospektivitet. Ny seismikk [...]
”Det er nå det starter”

”Det er nå det starter”

Mer enn 30 år med leting til tross, det er nå den systematiske utforskningen av Barentshavet starter. Mulighetene er mange, og oljeselskapene står i k [...]
Innertier for optimistene

Innertier for optimistene

Med to funn på rappen har en ny oljeprovins blitt påvist i Barentshavet. Og alle som kjenner området regner med at det er mye mer å finne. [...]
Kartlegger kildebergart med seismikk

Kartlegger kildebergart med seismikk

Statoils geovitere har utviklet en metode for å kartlegge utbredelsen, tykkelsen og kvaliteten på kildebergarter. Dermed har de skaffet selskapet et k [...]

Utfordringen ligger i tolkningen

Ti år har gått siden EMGS overrasket olje- og gassindustrien med ny teknologi som kan detekterer olje- og gass i undergrunnen. Mange var skeptiske til [...]

En næring for framtida

Når et samlet Storting i desember slo fast at petroleumsindustrien er en næring for framtida, er optimismen stor i norsk petroleumsnæring. Men det fin [...]
Bordet er dekket

Bordet er dekket

Gjennom et omfattende geologisk arbeid har Oljedirektoratet kartlagt potensialet for lagring av CO2 i norsk sektor av Nordsjøen. Studiet viser at Norg [...]
Gamle sannheter står for fall

Gamle sannheter står for fall

Bruk av flymagnetiske data gir grunnlag for en helt ny tolkning av den sen-paleozoiske utviklingen i det sørvestlige Barentshavet. Nå er det ”nordvest [...]

Runder 500 brønner

AGR har til sammen boret mer enn 500 brønner på verdensbasis siden 2000. AGR er det eneste oljeservice-selskapet som har boret et så stort antall brøn [...]
1 184 185 186 187 188 189 1860 / 1885 POSTS
X