Category: Olje og gass

1 5 6 7 8 9 186 70 / 1855 POSTS
Ambisiøse kuttplaner, men med hvilken effekt?

Ambisiøse kuttplaner, men med hvilken effekt?

Seks ledende europeiske oljeselskaper som representerer syv prosent av verdens oljeproduksjon har offentliggjort forpliktelser om betydelig kutt i uts [...]
«The Ultimate Survey»

«The Ultimate Survey»

The Utsira OBN survey represents a step-change in both quality and scale and is expected to benefit the entire value chain within the survey area. [...]
Olje- og gassressursene på norsk sokkel øker

Olje- og gassressursene på norsk sokkel øker

En fjerdedel av norsk sokkels olje- og gassressurser gjenstår ennå å finne, ifølge Oljedirektoratet. [...]
Spår salg av gamle kjemper

Spår salg av gamle kjemper

Det grønne skiftet har endret eierstrukturen på norsk sokkel, og gamle kjemper med høye CO2-utslipp står lavt i kurs. [...]
Klimaforpliktelser styrker norsk konkurransekraft

Klimaforpliktelser styrker norsk konkurransekraft

Fremtidig verdiskaping innen energi og industri kan bidra vesentlig til å opprettholde velferds-Norge samtidig som klimaforpliktelsene oppfylles, konk [...]
Øyner produksjonsdobling

Øyner produksjonsdobling

Produksjonen kan dobles og NOAKA-utvikling er ett steg nærmere. Aker BP presenterte sine ambisjoner for norsk sokkel på kapitalmarkedsdagen 11. februa [...]
Fremskynder og øker produksjonen

Fremskynder og øker produksjonen

Equinor og partnerne akselererer gassproduksjonen ved Fram-feltet gjennom installasjonen av en ny gassmodul på Troll C-plattformen. [...]
Ressursenes beste venn

Ressursenes beste venn

Superlativene haglet da Bente Nyland ble takket av etter tolv år som oljedirektør. [...]
En alvorlig unnlatelsessynd

En alvorlig unnlatelsessynd

ExxonMobil har definitivt en unnlatelsessynd å svare for. Spørsmålet er om norske myndigheter har gjort jobben sin. [...]
Jekker opp ambisjonene

Jekker opp ambisjonene

Equinor skal redusere netto karbonintensitet per produserte energienhet fra produksjon til forbruk med minst 50 % innen 2050. [...]
1 5 6 7 8 9 186 70 / 1855 POSTS
X