Category: Olje og gass

1 3 4 5 6 7 190 50 / 1897 POSTS
Satser på ungdommen

Satser på ungdommen

Lundin Energy snur alle steiner for å effektivisere driften, men det skal ikke gå på bekostning av talentutvikling. [...]
Ikke fornøyde

Ikke fornøyde

Regjeringens foreslåtte tiltak for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel er ikke godt nok, mener bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. [...]
Lanserer oljetiltak

Lanserer oljetiltak

Regjeringen presenterer torsdag tiltak rettet mot olje- og gassnæringen og leverandørindustrien. Samtidig legger de frem en grønn omstillingspakke. [...]
Tar del i dugnaden

Tar del i dugnaden

Regjeringen varsler at norsk oljeproduksjon skal reduseres fra 1. juni og ut året. I tillegg ventes det lavere produksjon fra felter som utsetter prod [...]
Forkastningsblokkene må bores!

Forkastningsblokkene må bores!

Nylige funn både i Nordsjøen og Norskehavet har vist at nærfeltleting kan være svært lønnsomt. Derfor må alle godt definerte prospekter undersøkes med [...]
Oljenæringen blir viktigere

Oljenæringen blir viktigere

46 prosent av den norske befolkning mener olje- og gassnæringen blir viktigere for norsk økonomi i fremtiden. [...]
Oljeindustrien venter gjerne i fire år

Oljeindustrien venter gjerne i fire år

Den nye definisjonen av iskanten har liten betydning for dagens oljevirksomhet, mener Tore Amund Svånå i Aurelia Geo AS. [...]
Innertier for EM-teknologien

Innertier for EM-teknologien

Basert på analyse av EM-data gikk Concedo modig ut og spådde at Grind-brønnen ville være tørr eller eventuelt et lite funn. Nå er dette fullt ut bekre [...]
Skuffet, men likevel fornøyd

Skuffet, men likevel fornøyd

På vegen av oljeindustrien sier Norsk olje & Gass seg fornøyd med den nye definisjonen av iskanten. [...]
Knusktørt for Neptune

Knusktørt for Neptune

Til tross for gode reservoarer i både nedre jura Tilje- og Åreformasjonen var brønnen tørr. [...]
1 3 4 5 6 7 190 50 / 1897 POSTS
X