Category: Olje og gass

1 3 4 5 6 7 194 50 / 1932 POSTS
Kjøper lite gassfelt

Kjøper lite gassfelt

OKEA kjøper Equinors eierandel i PL195 og PL195 B, som inkluderer gassfunnet Aurora. [...]
Fant opp mot ti millioner fat olje

Fant opp mot ti millioner fat olje

Equinor har funnet mellom 6 og 10 millioner fat olje (Lite oljefunn nær Vigdisfeltet i Nordsjøen) med 34/E-4 AH, og fordi funnet ligger tett opp til V [...]
Borer tørt – igjen (?)

Borer tørt – igjen (?)

Equinors letebrønn på Mist-prospektet i Barentshavet vil ifølge EMGS påtreffe gode, vannfylte sandsteiner. Sjansen for å finne hydrokarboner er bortim [...]
Betydelige bidrag til økt utvinning

Betydelige bidrag til økt utvinning

Gjennom nyskapende arbeid knyttet til økt utvinning er to selskaper og én person nominert til Oljedirektoratets IOR-pris for 2020. [...]
Forutser menneskeskapte skjelv

Forutser menneskeskapte skjelv

En ny modell kan varsle jordskjelv som følge av hydraulisk oppsprekking, såkalt fracking. [...]
Nytt, lite gassfunn for Equinor

Nytt, lite gassfunn for Equinor

Sammen med partnerne Wellesley og Source Energy har Equinor funnet opp mot 60 millioner fat o.e. i 30/2-5 S Atlantis-prospektet rett nord for det neds [...]
Ulønnsom fangst og lagring

Ulønnsom fangst og lagring

En konsulentrapport viser at fangst, transport og lagring av CO2 fra NORCEM og Fortum Oslo Varme ikke blir lønnsomt med mindre kvoteprisene blir 10 ga [...]
Sandia var tørr

Sandia var tørr

Spirit Energys brønn i Barentshavet hadde kun spor av olje i Koljeformasjonen. [...]
Shows antyder oljefunn

Shows antyder oljefunn

Neptune Energy melder entusiastisk om oljeshows i Dugong-prospektet og har besluttet å ta kjerneprøver gjennom reservoaret. [...]
Gjør 136 nye blokker tilgjengelige

Gjør 136 nye blokker tilgjengelige

Den 25. konsesjonsrunden foreslås å omfatte 125 blokker i Barentshavet og 11 blokker i Norskehavet. [...]
1 3 4 5 6 7 194 50 / 1932 POSTS
X