Category: Undervisning

1 11 12 13129 / 129 POSTS

Perm: uløste klimagåter og massedød

De permiske bergartene på Svalbard er i all hovedsak av biologisk opprinnelse, og noen kiselholdige slamsteiner forteller om ganske spesielle forhold [...]
Torghatthullet

Torghatthullet

Dannelsen av den 167 meter lange grottetunnelen gjennom Torghatten er et resultat av dypforvitring i tertiær, etterfulgt av erosjon gjennom kvartær i [...]

På leting etter senpaleozoiske karbonater

Hvorfor har noen karbonater bedre porøsitet enn andre? Det er flere grunner til det, og noen av svarene kan vi finne ved å studere disse gåtefulle ber [...]
Lab for både klimaforskere og oljegeologer

Lab for både klimaforskere og oljegeologer

Det er ikke bare oljegelogene som bryr seg om å studere Svalbards tertiære lagrekke. Den er også interessant for klimatologer som har funnet indikasjo [...]
Tykke sandsteinslag utgjør en megasekvens

Tykke sandsteinslag utgjør en megasekvens

Kritt er en av de minst forståtte tidsperiodene i Arktis. Det er fortsatt mye vi trenger å lære om den regionale bassengkonfigurasjonen og den geologi [...]
Giftige gasser kan forklare eldgammel gåte

Giftige gasser kan forklare eldgammel gåte

På slutten av den geologiske tidsperioden perm - for 252 millioner år siden – forsvant nesten alt liv på Jorda i løpet av et «geologisk øyeblikk». En [...]

Leirsteinslaget som løste gåten

Et tynt lag med leire avslørte hvorfor dinosaurene døde ut for 66 millioner år siden. Mellom to kritthvite kalsteinslag finner vi Danmarks absolutt st [...]
Nytt, gedigent fossilfunn

Nytt, gedigent fossilfunn

Vi kan takke to nysgjerrige petroleumsgeologer for at en ny, verdifull lokalitet med ordoviciske blekkspruter har blitt oppdaget. [...]
Jubileum for kontinentaldrift

Jubileum for kontinentaldrift

Det er 100 år siden Alfred Wegener lanserte teorien om kontinentaldrift. I et foredrag 6. januar 1912 presenterte han en rekke indisier for at verdens [...]
1 11 12 13129 / 129 POSTS
X