40 år gammel spådom holder standArne Bjørlykke er professor emeritus i malmgeologi og tidligere direktør ved både NGU og Naturhistorisk museum. Han var fra 1/1-1997 til 31/12 2006 medlem av Legal and Technical Committee i International Seabed Authority. Foto: Halfdan Carstens

40 år gammel spådom holder stand

Nestor i geologi Arne Bjørlykke holder fast ved at utvinning av mineraler i dyphavet på norsk sokkel har en lang vei å gå før det kan bli liv laga.

Det er vanskelig å spå om framtida, men gruvedrift på havbunnen på norsk sokkel er sannsynligvis ikke like rundt hjørnet.

Dette er konklusjonen til Arne Bjørlykke, professor emeritus i malmgeologi ved Universitetet i Oslo og tidligere administrerende direktør ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Bjørlykkes tekst i adressa.no (midtnorsk debatt) er en kommentar til en kronikk som nylig ble skrevet av NTNU-forskerne Steinar Løve Ellefmo, Kurt Aasly og Fredrik Søreide. De tegnet opp status per i dag knyttet til kunnskap, teknologi og ressursforståelse av mineralressursene og fremtidig utvinning.

Forskerne påpekte at selv om regjeringen har startet en åpningsprosess, betyr ikke dette at mineralutvinning i dyphavet vil være rett rundt hjørnet. De hevdet likevel at store fremskritt har blitt gjort når det kommer til ny kunnskap og utvikling av teknologi. Dette er et arbeid som vil fortsette ved blant annet NTNU.

LES OGSÅ: Storsatsing på dypt vann

Bjørlykke skriver i sin kommentar at han allerede i 1982 som statsgeolog ved NGU, konkluderte med at malmer knyttet til spredningsrygger i Norge ikke ville være økonomisk lønnsomt i fremtiden.

Han trekker frem forsøk fra nyere tid som eksempel på at utvinning i dyphavet ikke er en enkel (eller lønnsom) operasjon.

Nautilus Minerals, etablert i 1987, hadde i 2016 bygget sitt første produksjonsskip og gruveroboter. Med en svært rik ressurs sittende på havbunnen under gunstige forhold utenfor kysten av Papua Ny-Guinea, lå alt til rette for et nytt industrieventyr.

Men som Bjørlykke noterer:

For et år siden, i 2019, gikk selskapet dundrende konkurs. Papua New Guinea som eide 15 prosent av Natilus tapte store beløp. Selv etter 30 år med metodeutvikling, og med en av jordens rikeste forekomster av denne malmtypen endte det i konkurs.

Den tidligere professoren fremholder også at miljøaspektet kan vanskeliggjøre effektiv og lønnsom drift. Svovelholdige løsninger er utfordrende å håndtere i områder med unike biotoper.

Bjørlykke hevder det er grunn til å tro at miljøet vil bli tillagt større vekt på norsk sokkel enn i Papua Ny-Guinea.

Les hele kommentaren hans her

X