Avgjørende for utvinning av dyphavsmineraler Hydrotermale skorsteiner i Soria-Moria-området på den Midt-Atlantiske ryggen nordøst for Jan Mayen. Den grønne fargen skyldes blant annet utfelling av kobber. Foto: Rolf Birger Pedersen, Universitetet i Bergen.

Avgjørende for utvinning av dyphavsmineraler 

Et treårig forskningsprosjekt skal bidra til økt kompetanse på miljøaspektene ved gruvedrift på den arktiske midthavsryggen.   

Som med gruvedrift på land, vil også utvinning av dyphavsmineraler ha en miljøpåvirkning på det lokale økosystemet. Foreløpig er kunnskapen om omfanget av miljøpåvirkning av slik virksomhet begrenset. 

Den norske regjeringen har satt i gang en konsekvensutredning som er en del av en strategi for å åpne norsk sokkel for leting og utnyttelse av marine mineraler. 

Miljøvernere krever mer forskning og kunnskapsbygging før områder åpnes for leting og utnyttelse i norske farvann, og andre steder. 

“While only around 5 percent of the ocean is already explored, the deep-sea is especially scarcely mapped and poorly understood. There is literally an ocean of knowledge to be learned out there.” 

Fredrik Myhre, WWF 

In a keynote at NCS Exploration – Deep Sea Minerals in Bergen, Norway, October 19-21Fredrik Myhre will give a talk entitled “Are We in Too Deep”, and he will also participate in the panel discussion in the session “Licence to Operate” on October 20th. 

Påmelding og program 

Dr. Pedro Ribeiro, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen (UiB). Foto: UiB

Les på GEO365: Verdenseliten er på vei 

Norges forskningsråd bevilget nylig mer enn 13 millioner kroner til det treårige forskningsprosjektet “Eco-Safe Ridge Mining”. Totalkostnaden er på 18 millioner kroner.  

– En bedre forståelse av økosystemer knyttet til forekomster av dyphavsmineraler er avgjørende for å informere politikere og byråkrater, sier Dr. Pedro Ribeiro, prosjektleder og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen (UiB). 

Ribeiro og hans prosjektteam tar sikte på å fylle viktige kunnskapshull og vurdere miljørisiko, samtidig som de identifiserer passende avbøtende tiltak for gruvedrift i dyphav. 

Norske myndigheter vil bli informert om resultatene av prosjektet med jevne mellomrom. Dette for at beslutninger om leting og utnyttelse av områdene på norsk sokkel er basert på best tilgjengelig kunnskap. 

Les på GEO365: Sikter mot 2023 

Les hele saken om forskningsprosjektet på Geoforskning.no: Timely and crucial 

X