Mineraler nødvendig for å nå klimamålene

Mineraler nødvendig for å nå klimamålene

Kompetansen som norsk olje- og gassindustri besitter er avgjørende å opprettholde tempoet i åpningsprosessen, og den er avgjørende for at en melding om havbunnsmineraler kan til bli lagt fram for Stortinget våren 2023.

IEA anslår at i det scenarioet som skal nå målene i Parisavtalen, vil etterspørselenetter mineraler firedoble seg frem mot 2040.

I et scenario der energisektoren når netto null i 2050, vil verden kunne se en seksdobling innen 2040, skriver Norsk olje og gass i en pressemelding.

En stor del av veksten tilskrives elektriske kjøretøy og batterier, samt behovet for ny elektrisk infrastruktur. 

– Havbunnsmineraler kan bli et vesentlig bidrag i det grønne skiftet, og mineralindustrien kan bli en viktig ny næring med verdiskaping og nye arbeidsplasser, sier administrerende direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass, og legger til at Norge har unik kompetanse i leverandørindustrien som vil være relevant for denne typen virksomhet.

I åpningsprosessen for mineralvirksomhet på havbunnen pågår det nå konsekvensutredning som er planlagt ferdig i 2022. I utviklingen av denne nye næringen vil Norsk olje og gass understreke at det er avgjørende å opprettholde tempoet i åpningsprosessen slik at melding til Stortinget blir lagt fram våren 2023.

NCS Exploration – Deep Sea Minerals

 

 

 

X