Tror på produksjon allerede i 2030SINTEFs forskningssjef tror det kan være mulig å produsere verdifulle metaller fra dyphavet utenfor Norge om bare ti år. Foto: Moritz320, Pixabay

Tror på produksjon allerede i 2030

Det er nå det skjer, og norsk industri har med utgangspunkt i norske ressurser og norsk teknologi en unik sjanse til å bli med på et nytt industrieventyr.

Det finnes undersjøiske mineralforekomster i Norskehavet som kan «bane vei for et nytt norsk industrieventyr som står på skuldrene til olje- og gassnæringen».

Grunnen er at elektrifiseringen som inngår i det grønne skiftet krever mineraler i enorme mengder, og at vi som nasjon kan utnytte kompetansen i den norske olje- og gassindustrien til både å lokalisere og utvinne disse ressursene.

Lykkes vi, «kan store muligheter åpne seg for norske aktører også under andre himmelstrøk».

Det skriver Lars Sørum, forskningssjef i Sintef, i en kronikk i e24.no.

I Stillehavsstaten Nauru kan utvinningen komme i gang allerede om to år. Årsaken er lovverket som ISA forvalter der øystaten har tatt i bruk den såkalte «two-year rule».

Skånsom utvinning

Sørum skriver videre at «en forutsetning for alt dette er at vi allerede nå setter av hjernekraft til å bringe frem bærekraftige og effektive kartleggings- og utvinningsmetoder. Sammen kan norske aktører utvikle teknologi for produksjon med minimal miljøpåvirkning. Ikke minst fordi vi i Norge ser for oss skånsomme utvinningsløsninger, eksempelvis ny boreteknologi, som et motstykke til dagens opplegg der havbunnen skrapes».

I kronikken minner forskningssjefen om at mineraler i dag kan produseres på kun to måter;

  • gruvedrift
  • gjenvinning

og påpeker at disse kildene til sammen ikke kan dekke den forventede økning i  etterspørselen som følge av Det grønne skiftet (geo365.no: «Greenflation truer det grønne skiftet«).

«Dermed seiler utvinning av havbunnsmineraler opp som en kilde nummer tre – forekomster ingen ennå har utnyttet kommersielt,» hevder han.

Verdenseliten kommer til Bergen. For alle som er interessert i å lære mer om de mulighetene og utfordringene som leting og produksjon av dyphavsmineraler gir, vil vestlandshovedstaden være det naturlige reisemålet i oktober.

NCS Exploration – Deep Sea Minerals 2021.

«Timingen er perfekt»

Sørum viser til tre «hendelser» som taler til fordel for at Norge kan sikre seg en god posisjon:

  • Forekomstene er allerede påvist. (Dette er riktignok en sannhet  med modifikasjoner. Vi vet at interessante mineraler finnes i norske havområder, men det er ikke vist at forekomstene er kommersielle).
  • Vi har et lovverk for mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen.
  • Konsekvensutredningsprogrammet som alt er i gang, skal sikre et beslutningsgrunnlag for en bærekraftig forvaltning (geo365.no: Starter arbeidet med KU).

Sintef ønsker derfor at industrien skal delta i et forskningsprogram om havbasert mineralutvinning under Grønn Plattform-ordningen til Forskningsrådet. Lars Sørum mener det er stor interesse for dette initiativet.

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Vi er ute etter samarbeids-konsortier som kan levere de beste prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling, frem til ferdige løsninger. Hensikten er å skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid. Første fase i Grønn plattform er én milliard kroner fordelt over tre år. Forventet vedtak innen 6. september 2021.

 

Forskere verden over samler seg i en protestbevegelse mot utvinning av dyphavsmineraler. De ønsker «a pause to deep-sea mining».

 

X