Markvard Sellevoll har gått bort

Markvard A. Sellevoll var en markant skikkelse innen norsk geofag, og han var den første som organiserte seismiske undersøkelser på den norske kontinentalsokkelen.

Markvard Sellevoll (1923-2020) var den første nordmannen som fullt ut grep tak i problemstillingen om hvor grensen mellom de krystalline bergartene i Norge og de sedimentære bergartene i Danmark går. Sagt med andre ord var han den første som gjorde en seriøs undersøkelse for å finne ut om det fantes sedimentære bergarter på kontinentalsokkelen.

Søndag 22. mars gikk han bort etter lang tids sykdom.

Det lå slett ikke i kortene at småbrukersønnen fra Alversund nord for Bergen skulle bli akademiker. Markvard Sellevoll arbeidet på gården til han var over 20 år, og det ble forventet at han skulle overta. Men etter noen korrespondansekurs må vitebegjærligheten ha tatt overhånd. Han tok realskolen på 1 år og deretter gymnaset som privatist etter sporadisk undervisning. Og ettersom det allerede var rikelig med studenter på meteorologi, ble det geologistudier ved Universitetet i Bergen og embetseksamen i 1955 med en hovedoppgave om jordskjelv i Sunnhordland.

Les om Pioneren Markvard Sellevoll.

Sellevoll ble den aller første som ble tildelt Brøggerprisen i Norsk Geologisk Forening. Prisen er en æresbevisning for hans livslange innsats for å øke forståelsen av norsk geologi og geovitenskap generelt.

Med Sellevolls pionerarbeid i utforskningen av våre marine områder startet også den første utdanningen av norske petroleumsgeofysikere. Da en raskt voksende norsk oljeindustri fikk behov for fagfolk i begynnelsen av 1970-arene, eksisterte det derfor allerede mange dyktige geofysikere med sentral faglig basis fra Jordskjelvstasjonen. Disse kunne ivareta de norske interesser i forbindelse med leting etter olje og gass og ble nøkkelpersonell i selskaper som Geoteam, Geco, Statoil, Saga og Norsk Hydro. Tilsvarende ble sentrale stillinger i det nyopprettede Oljedirektoratet besatt av geofysikere fra Jordskjelvstasjonen.

I sin virksomhet har Markvard A. Sellevoll markert seg som en lederskikkelse. Hans omgjengelighet, arbeidskapasitet og ikke minst menneskelige varme har gjort ham høyt aktet og meget avholdt både blant hans mange studenter, kolleger og medarbeidere. Hans evne til å skape entusiasme for sitt fag bevirket at en lang rekke dyktige og motiverte studenter fant veien til hovedfagsstudium ved Jordskjelvstasjonen.

Les hele begrunnelsen her

For snart ti år siden var Sellevoll med på en turne i regi av Norsk Geologisk Forening der sju pionerer fortalte om de første årene av utforskningen av norsk sokkel, og Sellevoll var en gründer. Ikke i tradisjonell forstand, for han virket på universitetets arena, men han etablerte ny virksomhet og tilbød nye data til både akademia og industrien. Med sitt pågangsmot var han et forbilde for mange av dem som senere skulle få sin utdannelse ved Jordskjelvstasjonen.

«De første årene.»

 

 

 

 

 

X