Et hav av stein Foto: Halfdan Carstens

Et hav av stein

Fra Gaustatoppen kan du se 1/6 av landet samtidig som du står på en sandstrand som ble dannet for 1200 millioner år siden.

Juli måned i Geokalenderen for 2019 er sponset av Energy Wise.

Gaustatoppen med sine 1883 m o.h. rager 300-400 meter over sine høyeste naboer, og nærmere 1000 meter over landskapet rundt seg. Fra Rjukan er det en stigning på mer enn 1500 meter.

Berggrunnen består av harde, lyse kvartsitter som for om lag én milliard år siden ble avsatt som sand langs en strand. Sanden ble omdannet til kvartsrike bergarter og senere foldet og hevet slik at de i dag ligger skråstilt.

Kvartsitt er sandstein som har blitt omdannet under påvirkning av temperatur og trykk.  Den er derfor mye hardere enn sandstein. På tross av dette kan vi finne tydelige bølgeslagsmerker på enkelte av steinene. Fargen er som oftest hvit til grå, men med varierende innhold av jern (Fe2O3) kan den også ha andre farger som gul, oransje eller rødlig.

På vei opp får vi inntrykk av at hele fjellet er en eneste stor steinrøys. Det landskapet vi ser kalles blokkmark, eller blokkhav. Blokkhav betyr rett og slett at kantete og oppsprukket stein dekker bakken.

Blokkhav dannes ved frostforvitring gjennom tusener og millioner av år. Frostforvitring skyldes at vann trenger ned i sprekker i fjellet i sommerhalvåret og fryser til is om vinteren. Vannet utvider seg når det fryser, og dermed blir sprekkene større, år for år, inntil steinen sprenges i stykker av naturens egne krefter.

Bølgeslagsmerkene på Gaustatoppen – rester etter avsetninger på en sandstrand – er 1200 millioner år gamle. I all enkelhet forteller de om et av geologiens viktigste prinsipper – uniformitarisme, eller aktualitetsprinsippet – at nåtidens prosesser er nøkkelen til å forstå fortidens prosesser. En annen vanlig måte å uttrykke dette på er «the present is the key to the past». Foto: Halfdan Carstens

 

Juli måned

X