Et paradigmeskifte for norsk sokkel Foto: Stein Egil Liland, Pexels

Et paradigmeskifte for norsk sokkel

Equinor har boret den aller første brønnen på norsk sokkel hvor hensikten kun er å undersøke om et reservoar egner seg for lagring av CO2.

Prosjektet Northern Lights omfatter fangst, transport og lagring av CO2. Equinor er operatør, mens A/S Norske Shell og Total E&P Norge AS har gått med som partnere.

Planen er å fange CO2 fra to industribedrifter i oslofjordregionen (Fortum Energi og Norcem), transportere flytende CO2 til en terminal på Vestlandet, videretransportere væsken gjennom en rørledning, for deretter å injisere 1,5 millioner tonn CO2 i nedre jura sandsteiner tilhørende Johansenformasjonen i den såkalte Auroralisensen sørvest for Trollfeltet.

I januar 2019 fikk Equinor tildelt utnyttelsestillatelse nr. 001 (EL001) for CO2-lagring. I henhold til forskriften skal det utarbeides en Plan for utbygging og drift (PUD) og Plan for anlegg og drift (PAD). Begge skal sendes inn i løpet av april 2020.

Les også: «En usannsynlig visjon»

Utbyggingsfase 1 er planlagt med en kapasitet på 1,5 millioner tonn CO2 per år fra senhøsten 2023, og med en driftsperiode på 25 år. Utbyggingsfase 2 er planlagt med en kapasitet på inntil 5 millioner tonn CO2 pr år. Denne er imidlertid avhengig av nødvendig tilgang på CO2.

For å bli bedre kjent med reservoaregenskapene i Johansen– og Cookformasjonene, samt undersøke forseglingsegenskapene til den overliggende Drakeformasjonen (alle tilhørende Dunlingruppen av tidlig jura alder), har Equinor boret 31/5-7 (Eos) lengst nord i Stordbassenget. Operatøren kaller dette en verifikasjonsbrønn. Brønnen ble påbegynt 2. desember og var planlagt ferdig boret og testet i løpet av januar i år.

Investeringskostnadene for fase 1 av Northern Lights er 6,35 milliarder kroner, mens de årlige driftskostnadene er beregnet til 179 millioner kroner (2018-kroner).

X