En usannsynlig visjon

En usannsynlig visjon

Det er noe fundamentalt galt når politikere, byråkrater, miljøvernbevegelsen og industriledere står sammen om en fullstendig urealistisk politikk.

Denne saken ble først publisert i GEO 01/20.

Tiåret på norsk sokkel ble innledet med boringen av en brønn som garantert vil være tørr. Men meningen er god. Med 31/5-7 (Eos) skal Equinor med partnerne Shell og Total undersøke et sandsteinsreservoars egnethet og kapasitet for CO₂-lagring. Går det som myndighetene ønsker, vil det i løpet av året bli lagt frem en plan for utbygging og drift. I beste fall kan lagringen starte i 2023.

Planen er å etablere et europeisk sentrallager for CO2. Den storslåtte visjonen går ut på å fange CO2 i land rundt Nordsjøen og sende store volumer til et gigantisk lager sørvest for Trollfeltet.

EU og IEA ser på fangst og lagring (CCS) som svært viktig for å redusere utslippene av CO2 til atmosfæren. Målet er at kapasiteten skal ha kommet opp i 6 milliarder tonn per år innen 2050 (i 2019 ble til sammenligning 35 millioner tonn fanget for kommersielle formål). Lagringskapasiteten må altså bli 170 ganger større enn i dag.

La oss se litt nærmere på det tallet. Vi vet at Equinor tar hånd om 1,7 millioner tonn CO2 per år fra feltene Sleipner og Snøhvit. La oss derfor anta at et middels stort prosjekt fanger og lagrer 2 millioner tonn per år. For å nå EUs mål om 6 milliarder tonn per år innen 2050, er det da nødvendig å ha 3000 anlegg på denne størrelsen om bare 30 år. Det betyr at det i snitt må bygges 100 lagre per år. Det er et ganske høyt tall, tatt i betraktning av at det foreløpig kun finnes en håndfull anlegg som er bygget kun med den hensikt å lagre CO2 (ikke-kommersiell lagring).

Gitt at det er ganske usannsynlig at verden kommer i gang med storstilt utbygging av CO2-lagre i løpet av de nærmeste årene, kan vi i stedet leke med tanken om at CCS er en moden teknologi i 2030. Da har verden bare 20 år på seg for å nå det hårete målet om å lagre 6 milliarder tonn, og antall anlegg som må bygges har økt til 150 per år. Dette er fortsatt et høyt tall, og de som tror på en utvikling der det blir ferdigstilt et CCS-anlegg omtrent annenhver dag, tror vel også på julenissen.

De som tror på en utvikling der det blir ferdigstilt et CCS-anlegg omtrent annenhver dag, tror vel også på julenissen.

Regnestykket over viser at CCS i den skala som EU skisserer aldri vil kunne realiseres. Likevel går Norge foran for liksom å vise at vi tar klimaproblemene på alvor. Miljøbevegelsen presser på, en rekke interessenter i industrien ser forretningsmuligheter, og media løper etter i samlet flokk og forteller oss at vi må ta klimaet på alvor og vise handlekraft. Da tør ikke politikerne stå imot. De må vise at de vil.

Det er noe fundamentalt galt når politikere, byråkrater, miljøvernbevegelsen og industriledere står sammen om en fullstendig urealistisk politikk. Dessverre er det få som skjønner at de blir lurt.

HALFDAN CARSTENS

Innlegget er leder i GEO 01/2020.

COMMENTS

WORDPRESS: 7
 • comment-avatar
  Erik J. Frydenbø 10 måneder ago

  Halfdan Carstens. 
  Takk for en klargjørende fremstilling av vårt svake vern mot offentlig vanstyre.  Forutsetning for vår politiske ledelse er basert på ideen om at alle vil gjøre sitt beste for å tjene fellesskapet. I en kompleks virkelighet vil kunnskap måtte tilføre de folkevalgte.  Denne kunnskap  må nødvendigvis gis som beslutningsgrunnlag av de som vet, og ikke av de som med patos og hovedvekt på egne følelser tror de vet best.  Røde, grønne, gule og blå  politiske  partier har allés felles en sterk vilje til å redde verden ved uhemmet bruk av felleskassen. 
  Om Equinor ikke fikk nytte sitt fradrag i særskatten, men måtte vise de faktiske kostnadene ved prosjektet, da hadde styret kanskje handlet annerledes.  Med månelandingen i minne bør våre folkevalgte ha lært. Desverre er gjenvalg basert på popularitet og politisk korrekthet, derfor vil fremdeles en Thunberg og hennes menighet være styrende. – Måtehold og kunnskap fremsettes med innestemme og aldri på førstesiden I avisene eller i våre statsfinansierte TV stasjoner. Ei heller fra makthavernes talerstol høres et betimelig varsel om moderasjon. 
  Carstens, jeg leser med glede det du skriver, og vet at tiden vil gi deg rett. 

 • comment-avatar
  Dag A Karlsen 10 måneder ago

  Ibsen skrev om Livsløgnen og det farlige ved å ta denne fra mennesker – og vi kan si våre Politikere.
  Mange gode poenger – dessverre er motkreftene små, uorganisert og sent på banen – samt at befolkningen er «forført» av en ensrettet press:

  «Follow the Money»:

  Om man skal forstå dagens «Klimamål» og «grønne skifter» må man se på driverne bak det hele, slik som b.a. de som står bak «Norges klimaklokke», Norsk Vind AS med Per Ove Skorpen som har solgt norske vindinteresser til utenlandske selskaper for millionbeløp: https://www.document.no/2020/02/04/motvind-norge-oslos-klima-klokke-vil-gi-folket-medvind-ikke-millionaerene/

  Våre «oljefond»/Statens Pensjonsfond Utlandet er en enorm honningkrukke som enkelte politikere benytter for å skaffe seg stillinger i OECD/FN/EU, og en underskog at forretningsfolk står i kø for å få andeler av kaken ved å løpe foran i «Klimakøen» som er en sikker vekstbransje da Oljefondet og Skattebetalerne dekker utgiftene.

  En servil presse følger opp og vi har en utrolig sammenstilling av faktorer og aktører: Skattepenger klar til misbruk, stillingskåte politikere (som bevilger og får internasjonale stillinger), vind-CO2-entreprenører (mottakere), forskere på jakt etter «Rene Tempelpenger» dvs Klimapenger, og ensrettet presse. En «Perfekt Storm».

  Skattebetalerne vil knuges under stadig høyre avgifter for å nå disse helt urealistiske CO2 mål. Om du er uenig er du «umoralsk». Det hjelper lite å vise til at det var vekst globalt i Det Postglaciale Kimatiske optimum» med 3-6 grader høyere temp enn i dag: https://en.wikipedia.org/wiki/Holocene_climatic_optimum

  Den andre siden definerer hva som kan sies – og hva som er moralsk jfr Nancy Pelosi river Presidentens tale i filler i Kongressen – for åpen kamera – mens hun viser til Presidentens dårlige oppførsel.

  Hypermoralisme (jfr filosofen Alexander Grau):

  Vår presse hiver seg på etter oppskriften «vi er så gode så», og at så lenge det er ett menneske på kloden som lider (0-visjon kjent også fra trafikken osv) har Norge et morals ansvar for å hjelpe. Altså, c. 0.07% av jordens befolkning skal avhjelpe en befolkning som går mot 11 milliarder om 80år (høyt estimat er 17 milliarder). Befolkningen øker med c 200 000 hver dag. Alle disse skal ha forbruk som vårt dvs enormt press på mineraler, mat/jordbruksland og alle former for energi. Dog, Norge skal ikke ha gruver, oppdrett (som er gigantisk i Kina) eller oljeindustri.

  Vi er ett bitte lite land som har stort kollektivt mindreverdighetskompleks og som er forlest på Torbjørn Egner. Vi sliter med å klare velstanden, noe Jens Bjøneboe i sin tid advarte mot.

  Terje Tvedt har i sine bøker «Norske Tenkemåter» og «Det Internasjonale Gjennombruddet» behandlet hvorledes Norge via massiv pengebruk forsøker å gjøre seg synlig på den internasjonale scener, uten videre resultater og Norges innvandring ligger ifølge Terje helt i topp for Vesteuropa – men selv dette er ikke nok. «Det beste blir det Godes Fiende» i Norge.

  Dette hele komplekset gir enorme kostander. Dette må dekkes inn. Alle nye versjoner av «middelalders «Støvskatt» og «Skjeggskatt» er aksepterte midler for å få «sjelen ut av skjærsilden». Klimamålet er vå nye religion. CO2 får i dag skylden for alt som er galt.
  En lydig presse driver frem CO2 galskapen mens industri raseres og arbeidsplasser forsvinner. Vi skal moralsk gå foran med «Det Beste Eksempel», mens Kina bygger 150 nye kullkraftverk og vindmølle satsingen i Tyskland sliter da dette ikke «går rundt» uten subsidier:

  https://www.wind-watch.org/news/wp-content/uploads/2019/05/A-Botched-Job-in-Germany-Der-Spiegel.pdf

  Jfr Vindsubsidier i UK: https://www.document.no/2020/02/05/equinors-havvind-prosjekter-far-utbyttegevinst-betalt-av-britiske-skattebetalere/

  En lydig og servil Norsk befolkning godtar alt av avgifter og ingen våger å si at «Keiserne er uten Klær». Det er lite igjen av «Vikingholdninger», knust som de ble under 400 år danskestyre. Det kan gå langt før det snur.

 • comment-avatar
  Knut A Lian 10 måneder ago

  Vattenfall gav opp CCS for 5 år siden. Og den store CCS fiaskoen  Kemper i USA til 60-70 milliarder er verdt å lese om. https://www.huffpost.com/entry/southern-companys-kemper-scandal-and-why-carbon-capture_b_5784fc2de4b09c5504c41cd3

 • comment-avatar
  Siri Ann Lorentzen 10 måneder ago

  Det som derimot kan være sannsynlig,tror jeg,
  er at CO2 lagring får Norges tall til å se fine ut og at vi kan nå målet i Parisavtalen, og at vi dermed kan drive olje- og gass produksjon lengre.
  Mens de største utslippene er fotbundet med forbrenningen i utlandet, som ikke kommer i vårt regnestykke. Savner etisk diskusjon rundt dette og det at vi fortsetter å lete etter mer hydrokarboner, som vi må la ligge i bakken dersom vi globalt skal unngå temperaturheving over 1,5 grad.

  Til klimaskeptikere: Når man tenker på det møysommelige samspillet det har vært mellom liv på jorden og utviklingen av atmosfæren, og det gjennom millioner av år er akkumulert organisk materiale på havbunnen, som ble forsteinet og atmosfæren fortsatte sin utvikling (avbrutt av vulkanisme etc), så har jeg ett spørsmål: Trodde vi at det å forflytte et reservoar av karbon, som har vært isolert fra atmosfæren i laaang tid, direkte til atmosfæren over meget kort tid: trodde vi virkelig at det ikke skulle påvirke atmosfæren og klimaet. På hvilken måte skulle dette gå greit?

  Hilsen ei som er skeptisk til klimanektere, og som tror det uansett er lurt å være føre var for å beholde naturmangfoldet.

 • comment-avatar
  Jens Fridthjof Knudsen 10 måneder ago

  Tja – hva skal vi gjøre i stedet da?

 • comment-avatar
  Thor Olaf Imsland 9 måneder ago

  Jeg er redd for at dette «dagens» til de grader, -opphausede- klima-gnålet av denne M.S.M presse og spesielt i denne «skinnhellig» oversnillistiske og avsidesliggende lille «steinrøysa» Norge, som liksom skal redde heeele denne planeten som vi lever på; kalt Tellus, «åååh gud bedre så flinke vi er». Det er til å grine av denne hysteriske galskapen som er dagens status quo, (som ovennevnt) som til de grader og gjennom flere tiår er blitt til en (sakte men sikkert) framutviklet -«vestlig»- global GIGANT-BLØFF, (av Al Gore «og gutta») og som det skal store resurser og krefter til å få normale (og servile) folk til å forstå denne enorme bløffen. Jeg er videre også faktisk redd for at denne absolutte galskapen som nå rår, er i ferd med å sette verdensfreden i fare.

 • comment-avatar
  Pirkko Rygh 7 måneder ago

  Og når et slikt lager slipper ut innholdet, CO2 i saltvann er som kjent Farris, det vil boble godt.

 • X