Ja til Norcem, tja til Fortum Det er ved fabrikken i Brevik at Norcem nå skal etablere verdens første fullskala anlegg for CO2-fangst fra sementproduksjon. Foto: Halfdan Carstens

Ja til Norcem, tja til Fortum

Regjeringa foreslår å realisere fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik.

Regjeringa legg òg opp til å støtte fangst av CO2 ved Fortum Oslo Varmes avfallshandteringsanlegg i Oslo, men då må dette prosjektet først skaffe tilstrekkeleg eigenfinansiering og finansiering frå EU eller andre kjelder, skriver Olje- og energidepartementet.

Prosjektet har fått namnet «Langskip».

Fangst i tilknytning til sementproduksjon: Norcem vil bygge et fangstanlegg som kan fange om lag 400 000 tonn CO2 per år fra eksisterende utslipp fra sementfabrikken i Brevik. Fortum Oslo Varme (FOV) vil bygge et fangstanlegg som også kan fange om lag 400 000 tonn CO2 per år fra eksisterende utslipp fra avfallsforbrennings-/ varmegjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Norcem slipper ut 800 000 ton CO2 hvert år, men det vil bare være nok «gratis» energi i form overskuddsvarme for fanging av det halve volumet. FOV må derimot kjøpe kraft for hele volumet av sitt fangstprosjekt.

Langskip omfattar òg støtte til transport- og lagringsprosjektet Northern Lights, eit samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. Northern Lights skal frakte flytande COmed skip frå fangstanlegga til ein mottaksterminal i Øygarden i Vestland. Derifrå vil CO2 bli pumpa gjennom røyr til eit lager under havbotnen.

geo365.no: «Ulønnsom fangst og lagring»

– Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne. Med dette  kuttar vi utsleppa, ikkje utviklinga, seier olje- og energiminister Tina Bru.

Noreg har gode føresetnader for å bidra til utviklinga av CO2-handtering. Noreg har sterke fagmiljø for fangst, transport og lagring av CO2. Utbygging og drift av CO2-prosjekta på Sleipner og Snøhvit har i fleire tiår demonstrert sikker lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel, skriver departementet.

Samla investeringar for Langskip er anslått til å vere 17,1 milliardar kroner. Dette inkluderer både Norcem, Fortum Oslo Varme og Northern Lights. Driftskostnader for ti års drift er anslått til 8 milliardar kroner. Samla kostnadsanslag er dermed på 25,1 milliardar kroner. Langskip får statsstøtte i tråd med framforhandla avtalar. Staten sin del av desse kostnadene er anslått til 16,8 milliardar kroner.

Perspektivet

Norcems prosjekt går ut på å lagre 400 000 tonn CO2 per år. Til sammenligning er Norges samlede utslipp ca. 50 millioner tonn per år.

X