Trolig ikke deponi i Brevik Gruverommene under Brevik består av brede gruveganger med en samlet lengde på mer enn 250 km og har et stort lagerpotensial. Foto: Norcem

Trolig ikke deponi i Brevik

Ifølge Emilie Schäffer, gruppeleder for Høyre i Skien, blir det ikke deponering av avfall i kalksteinsgruvene i Brevik.

Saken har lenge vært et hett tema. Anlegget for behandling og sluttdisponering av uorganisk farlig avfall på Langøya når lagringskapasiteten i 2024, og nye kandidater må på plass raskt.

Én av kandidatene har vært gruvegangene i Brevik der tanken har vært at avfall skal deponering samtidig som gruvedriften fortsetter («samdrift»).

Ifølge nrk.no kan gruppeleder for Høyre i Skien nå fortelle at det ikke blir deponi i Brevik. NRK skriver at hun har fått telefon om dette fra Stortinget. Robin Kåss, ordfører i Porsgrunn, ber statsminister Erna Solberg om skriftlig svar.

En rapport fra i sommer konkluderte med at deponering av avfall i gruvene i Brevik samtidig som det foregår drift der er uforsvarlig og farlig.

Utvidet kapasitet på Langøya?

Under årskonferansen til Norsk forening for farlig avfall kunne den nytilsatte konsernsjefen Anders Lægreid i miljøbedriften NOAH som driver anlegget på Langøya fortelle at sluttbehandlingskapasiteten potensielt kan økes.

– På grunn av forbedringer i behandlingsprosessen mener NOAH at det er teoretisk mulig å forlenge kapasiteten frem til 2030, sa Lægreid ifølge BYGGfakta.no.

– Vi har ikke konkludert om en mulig løsning er bedriftsøkonomisk realiserbar, men vil gjennomføre detaljerte studier for å fastlegge dette i høst. Dersom myndighetene ønsker å gå videre med de skisserte mulighetene, blir det viktig for NOAH at mottakskapasiteten for ordinært avfall opprettholdes, sa konsernsjefen videre.

Byggfakta skriver videre at selskapet ser på nye deponiløsninger andre steder i landet, blant annet Rekefjord Stone i Sokndal som tar ut anortositt fra to dagbrudd.

Les også saken i GEO 05/20: «Fraråder samdrift på det sterkeste»

X