Synsing om elektrifisering

Synsing om elektrifisering

Equinor leker seg med ideer, og er i det hele tatt ikke interessert i tall.

Equinor leker seg med ideer, og er i det hele tatt ikke interessert i tall.

Elektrifisering av sokkelen har i den senere tid blitt sterkt kritisert av mange aktører. Herunder Cicero (geo365.no: «Grønnvasking for god samvittighet«) som man skulle tro var tilhenger av alle tiltak som angivelig reduserer CO2-utslippene.

Nå har Bjørn Otto Svedrup, bærekraftsdirektør i Equinor, skrevet et innlegg i DN (Elektrifisering er et effektiv klimatiltak), og argumentasjonen hans virker ved første øyekast logisk.

geo365.no: «Grønnmalingen flasser av»

Men argumentasjonen hans svikter fundamentalt fordi han kun omgir seg med kvalitative utsagn. Han gjør ikke det minste forsøk på å kvantifisere de positive effektene elektrifisering angivelig har.

For det første:

«Gassturbinene som benyttes offshore i dag er – på grunn av design, vekt og bruk – vesentlig mindre effektive enn gassturbiner på land. Alternativ bruk av naturgassen vil gi høyere utnyttelsesgrad enn det vi greier å oppnå på turbinene på sokkelen.»

Derfor konkluderer han enkelt og greit med at «elektrifisering gir derfor økt energieffektivitet». Men hvor mye større effektivitet er det snakk om, og til hvilken kostnad? Til dette er han fullstendig taus.

For det andre:

«Å erstatte dagens turbiner med noe mer effektive gassturbiner er svært dyrt, og gir kun en svært begrenset klimagevinst.»

Dyrt? Hvor dyrt? Dyrt sammenlignet med elektrifisering? Bærekraftdirektøren er ikke i nærheten av å gi et svar. Det er rett og slett ikke godt nok.

For det tredje:

«Dersom gass blir frigjort for eksport på grunn av elektrifisering har det trolig lite å si for volumet av salget av gass i morgen

Legg merke til at han bruker ordet «trolig». Trolig? Vet ikke Equinor bedre? Gjør selskapet vedtak om å investere titalls milliarder kroner basert på løse antakelser? Vi burde forvente mer.

Til slutt:

«Dagens energisystem er ikke bærekraftig, og over tid må andelen fossile energikilder reduseres. Det forutsetter en samfunnsmessig omstilling og det krever at alle jobber først og fremst med å redusere egne utslipp.»

Det har bærekraftsdirektør Bjørn Otto Svedrup muligens rett i. Men da burde selskapet investere mest mulig i fornybar energi, som sol, vind, geotermisk og kjernekraft (ap.no: «Jo, vi må faktisk ha kjernekraft«). I stedet kan vi nå oppleve at det blir sterk konkurranse mellom en rekke aktører som alle er ute etter ren energi fra sol og vind.

X