36 nye blokker i Norskehavet Olje- og energidirektoratet har foreslått 36 nye blokker i Norskehavet til årets TFO-runde. Kart: Oljedirektoratet

36 nye blokker i Norskehavet

Olje- og energidepartementet foreslår å lyse ut 36 nye leteblokker i TFO-området i årets konsesjonsrunde.

– Vi foreslår å legge 36 nye blokker til TFO-området. Denne gangen er alle de foreslåtte blokkene vest i Norskehavet. Gjennom TFO 2020 legger regjeringen til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv, olje- og energiminister Tina Bru.

Hovedmålet i regjeringens petroleumspolitikk er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Forutsigbare rammevilkår er en viktig del av dette. Å videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder for å gi næringen tilgang på nye leteareal er derfor en bærebjelkene i regjeringens politikk.

– I krevende tider er det viktig å planlegge for framtiden. Jevnlig tilgang på nytt leteareal er avgjørende for å videreutvikle vår største næring og opprettholde aktivitet på norsk sokkel. Tildeling i forhåndsdefinerte områder legger til rette for utforskning av de mest kjent delene av sokkelen og er etterspurt av selskapene, fortsetter Bru.

I høringsrunden bes det om innspill knyttet til om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet siden Stortinget sist behandlet dette spørsmålet.

Pressemelding

Kart: Oljedirektoratet

X