8 nye selskapTredimensjonalt strukturbilde av Barentshavet på basis kritt nivå, sett fra sørvest. Frigitte brønner er vist med en hvit prikk, gjennomslående permiske saltstokker i hvitt. Illustrasjon: KUFPEC Norway

8 nye selskap

Det er fortsatt stor interesse for å lete på norsk sokkel. Hele 8 selskap er på vei inn.

Det er petro.no som skriver dette.
De 8 selskapene som har søkt om prekvalifisering er Pandion Energy («Kommer raskt i gang«), Tyr Exploration («Pengene ligger i jura«), Japex (delvis statseid japansk selskap), NCS E&P (norsk selskap), Prores E&P (norsk selskap med utspring i ProRes, tidligere Weatherford Petroleum Consultants), Antares Norge (norsk selskap), Dyas BV (nederlandsk selskap) og Grail North Sea (britisk selskap).
NCS Exploration 2017.
Programme.

X