«Pengene ligger i jura»Tomas (Kjennerud, t.h.) og Harald (Østby) har etter ti år i Exploro fått usedvanlig godt kjennskap til norsk sokkel. Nå skal fruktene av dette høstes

«Pengene ligger i jura»

Lav oljepris er et utmerket grunnlag for å starte et nytt oljeselskap. Exploro ble springbrettet for større diversitet på norsk sokkel.

– Det er leting vi kan. Derfor har vi absolutt ingen intensjoner om å kjøpe produksjon, sier Tomas Kjennerud, CEO i det nystartede oljeselskapet Tyr Exploration.
Du leste riktig. En gruppering med solide røtter i det norske oljemiljøet har søkt myndighetene om å bli pre-kvalifisert for å kunne lete etter olje og gass på norsk sokkel. Det blir en interessant tilvekst i en tid med store endringer i aktørbildet.
Selskapsnavnet er hentet fra norrøn mytologi. Tyr var krigsguden som hadde stort mot, og kanskje ligger det noe symbolsk i navnevalget. Mange vil nemlig hevde at det krever stort mot for å yppe seg mot de mer etablerte selskapene på en tid da oljeprisen vaker under 50 dollar per fat.
Men teamet bak Tyr Exploration vet utmerket godt hva de begir seg ut på.
Kjennerud har sammen med Harald Østby i drøye ti år ledet konsulentselskapet Exploro (GEO 07/2015; «Oljeselskap uten portefølje»). Nå har de tenkt å utnytte at de er «lommekjente» på norsk sokkel. For å bevare den unike integriteten i Exploro, samt videreføre arbeidsplasser og forretningsmodeller, går de nå helt ut av Exploro og satser for fullt i Tyr Exploration. De har satt sammen et team av erfarne geologer og geofysikere, der Kari Johnsen, med lang erfaring fra blant annet DEA, blir letesjef. Johnsen har blant annet fått kreditt for å være kvinnen bak funnet av feltet Zidane (GEO 03/2011; «Full gass med Zidane», nå kjent som Dvalin-feltet).
Ganske snart er teamet klar til å ta fatt på den møysommelige jobben å skaffe areal.
– Porteføljen skal bygges organisk. Derfor vil TFO-rundene være bærebjelken hos oss, sier Kjennerud.
– Og pengene ligger i jura, smiler han, og røper at det er denne sekvensen med sandsteiner det nye selskapet vil ha fullt fokus på.
Det åpner for større bruk av stratigrafiske lisenser, altså at rettighetene og forpliktelsene i lisensen er knyttet til et stratigrafisk intervall.
– Funnet Brasse (GEO 05/2016; «Brasse: størst hittil») er typisk for hva vi er ute etter. Derfor vil vi være på jakt etter nettopp slike prospekter, sier Kjennerud.
Kollega Østby er også på hugget. Han er overbevist om at dette er noe de skal få til. Fordi de kan bransjen.
– Vi har satt sammen en gjeng av fagfolk med lang erfaring innen leting. Vi har for eksempel vært involvert i søknader på mer enn 50 lisenser rundt omkring på norsk sokkel. I tillegg har vi flere enkeltpersoner som har en «track record» med å finne og forvalte betydelige mengder olje og gass, samtidig som vi to de siste ti årene med Exploro har bevist at vi kan drive butikk og vi mener kombinasjonen av dette skal sikre suksess.
Østby trekker også frem at de to gründerne som konsulenter har sett både «lure ting» og «dumme ting», noe som han mener har vært svært lærerikt for dem, og nå skal de ta fordel av å ha sittet på sidelinjen og fulgt med i lengre tid.
– Det er mye vi vil gjøre på vår måte, supplerer Kjennerud.
Mange vil nok likevel undre seg over tidspunktet. Mens de fleste selskapene reduserer sine letebudsjetter og sier opp dyktige fagfolk, velger noen å være motstrøms.
– Dette er en svært god tid å starte opp på. Timingen er perfekt. Vi har jobbet i bransjen i 20 år og etter vår mening kommer det ikke en bedre tid å starte opp på, fremholder Kjennerud.
Han begrunner dette med at oljeprisen er lav, det er krise i industrien og at data er billig.
– Fordi vi skal tære på den investerte kapitalen, vil ikke virksomheten de første årene være sensitiv til en fluktuerende oljepris. Men når vi forhåpentligvis har gjort funn om noen år, så har prisen steget og gjort prosjektene lønnsomme.
– Sagt på en annen måte, vi skal bygge en portefølje på lav oljepris og bore på høy pris. I strategien vår ligger det også at vi har intensjon om å selge det vi finner, sier Kjennerud.
Men det blir tidligst boring om 4-5 år. Det ligger i systemet at det tar så lang tid når man baserer seg på TFO. En tidligere brønn enn 2021 vil derfor måtte baseres på en eventuell farm-in avtale. Kjennerud ser for seg 1-3 brønner i 2021.
– Og vi vil være svært kritisk til hvor det skal bores, påpeker sjefen.
Derfor ligger det i planen at det skal gjøres et grundig geologisk arbeid bak alle beslutninger. Ingen av de to har noen tro på at det finnes en «silver bullet» i det store mangfoldet av teknologier. De har opp gjennom årene sett mange eksempler på teknologi som har feilet. Det har gjort dem kyniske.
– Vi er ikke opphengt i å promotere spesielle typer teknologi. Vi vil bruke de teknologiene vi til enhver tid mener vil hjelpe oss mest til å forstå undergrunnen. Vi vil derimot promotere kunnskap, fremhever Kjennerud.
På kort sikt er planen å være med i TFO 2017 som blir lyst ut tidlig neste år. Men før det skal risikovillige investorer inviteres til å være med på laget.
– Vi er på jakt etter et begrenset antall investorer som vil satse minst en million kroner. Vi ser gjerne at andre letefolk blir med og har allerede snakket med mange interesserte.
Selv vil de to gründerne, sammen med resten av ledelsen, investere brorparten av startkapitalen. Sparebøssen, etter flere år med gode regnskapstall i Exploro, skal knuses. Disse pengene skal ta dem frem til boring av 2-3 brønner.
– Vi har veldig stor tro på at vi skal få dette til og følger opp med egne penger for å bevise det. Alle i ledelsen har investert et betydelig beløp og vil tape mer enn investorene dersom dette ikke går den riktige veien. Foreløpig har de fleste investorer vi har snakket med satt pris på denne modellen, sier Tomas Kjennerud, geolog, entreprenør og gründer.

X