En tankevekkende historie Tore Løseth vil i sitt foredrag på NCS Exploration Strategy fremheve betydningen av årvåkne geologer. Foto: Halfdan Carstens

En tankevekkende historie

Det sies at det meste av den oljen som har blitt funnet ikke skyldes godt, geologisk arbeid. Men unntak finnes.

– Vi skal bygge en portefølje med lav karbonintensitet, der fokus er på lønnsomhet – og ikke volum, og det betyr at vi i fremtiden vil være til stede i færre land enn i dag, sier Tore Løseth, Executive Vice President Exploration i Equinor.

Løseth holder ett av foredragene i sesjonen «The Big Five» på konferansen NCS Exploration Strategy den 18.-19. november.

– For Equinor var 2020 et godt år, og det største funnet er Atlantis som med tie-back til Kvitebjørn vil gi høy verdi.

– Norsk sokkel har i det hele tatt levert bra i år, og så langt har vi påvist mellom 50 og 135 millioner fat o.e. (netto), sier Løseth i foredraget.

Equinors verdiskaping på norsk sokkel de fire foregående år, samt funn gjort i år opp til nå.

Løseth påpeker også verdien av digitalisering, og presiserer at begrepet innbefatter folk, data så vel som teknologi.

– Det handler om hvordan vi bringer disse tre elementene sammen.

I sitt foredrag vil letedirektøren like fullt trekke fram et interessant eksempel på bruk av «gammel» teknologi, men – som med digitalisering satt i system – kan bli svært nyttig for både Equinor og de andre oljeselskapene på norsk sokkel, for ikke å si Norge som nasjon.

Historien starter med at Equinor i 2019 boret 35/11-22 (Bergand) og gjorde det som ble sagt å være et lite oljefunn (opp mot fire-fem millioner fat). Det som overrasket, var et sandsteinslag i Heatherformasjonen (midtre til øvre jura alder) med til sammen 15 meter med god reservoarkvalitet.

Virtuell konferanse. Opptak av Tore Løseths foredrag fra hans hjemmekontor.

Ifølge Oljedirektoratets pressemelding påtraff Equinor totalt om lag 30 meter med øvre jura sandsteiner, der olje/vann-kontakten ikke ble påtruffet (olje «down to»).

Tolkningen av brønndataene og en ny vurdering av seismikken satte geologene på sporet av et prospekt på den nærmeste forkastningsblokken i øst, rett vest for Fram-feltet. Ideen var at det også her kunne være sandsteiner i Heatherformasjonen med olje. Og riktignok, 35/11-24 (Swisher) som ble boret tidlig i høst, påviste olje og gass i to reservoarintervaller. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 10 og 40 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

– Denne historien og dette funnet viser betydningen av detaljarbeid i leting, fastslår Tore Løseth.

Hvorfor, og hvordan Equinor gikk fram, kan du høre om på konferansen den 18. og 19. november.

Påmelding.

X