“Et stort felt” (?)

“Et stort felt” (?)

Media tok fram de fete typene og fortalte det norske folk at Equinor hadde gjort et STORT funn. Tja ...

Media tok fram de fete typene og fortalte det norske folk at Equinor hadde gjort et STORT funn. Tja …

Selvsagt er det flott hver gang det blir gjort et oljefunn.

Spesielt når operatøren umiddelbart forteller at det er kommersielt. Slik som da Equinor med partnerne ExxonMobil, Idemitsu S og Neptune fant olje i juraiske bergarter rett nord for Troll-feltet (Echino Sør).

– Vi gjør et av årets største funn, utbasunerte letedirektør for norsk og britisk sokkel i Equinor, Nick Ashton.

Det begrunnes med at utvinnbare ressurser er beregnet å være mellom 38 og 100 millioner fat oljeekvivalenter.

– Ved hjelp av eksisterende infrastruktur kan disse ressursene utvinnes med god lønnsomhet og lav CO2-intensitet, la han til.

Tonen var svært optimistisk.

Media gikk selvsagt rett på og slo opp nyheten som om Equinor hadde gjort et storfunn. Skrivebordsjournalisten i DN skrev for eksempel “Stort oljefunn for Equinor i Nordsjøen” og fikk et stort og godt synlig oppslag, mens NRK.no slo til med “Stort oljefunn i Nordsjøen“.

Oljedirektoratet (OD) skiller mellom store (>315 millioner fat o.e.), mellomstore (95-315 millioner fat o.e.) og mindre (< 95 millioner fat o.e.) felt (Ressursrapport 2019).

Ifølge OD er altså Echino Sør-funnet et mindre funn.

God helg!

PS

De forventede utvinnbare reservene i Johan Sverdrup-feltet er 2,7 milliarder (2700 millioner) fat oljeekvivalenter.

X