Få og små funn gir svak tilvekstFunn på norsk sokkel de siste 15 årene med antatte ressurser angitt i oljeekvivalenter. Brun farge angir funn som har kommet i produksjon, mens gul farge angir funn som er under utvikling (godkjent PUD).

Få og små funn gir svak tilvekst

Resultatene av årets letebrønner er foreløpig lite oppløftende. Ressurstilveksten er liten. Men det er fortsatt håp for 2015, mener analytikerne i Rystad Energy.

– Ressurstilveksten har i snitt ligget på rundt 6-700 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) de siste årene, men så langt i år ligger vi an til et mye dårligere resultat, forteller Nils-Henrik Bjurstrøm i Rystad Energy.
Han skynder seg å legge til at funnet av Johan-Sverdrup-feltet i 2011 trakk snittet for de foregående 15 årene godt opp. De siste anslagene viser at det finnes bortimot tre milliarder fat utvinnbar olje for feltet på Utsirahøyden.
Årets ressurstilvekst ligger foreløpig langt under pari.
– Det er gjort noen få funn, og alle er små, forteller Bjurstrøm.
Han trekker frem gassfunnene i Norskehavet rundt Aasta Hansteen-feltet (Snefrid Nord og Roald Rygg, hhv. 6706/12-2 og 6706/12-3, begge Statoil), gassfunnet Zulu på kanten av Stordabassenget (26/10-1, Lundin), samt oljefunnene Romeo i Sentralgrabenen (2/4-22S, Statoil), Krafla i den nordlige delen av Nordsjøen (30/11-10, Statoil) og Imsa i Norskehavet (6406/2-8, Wintershall). Brønnen på Krafla er en avgrensningsbrønn etter et funn som ble gjort i 2011.
Til sammen har dette gitt opp mot 90 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) gass og 25 millioner fat olje (Krafla ikke medregnet).
– Hvis denne trenden med tørre brønner og små funn fortsetter, kan resultatet ved årets slutt bli magert. Ressurstilveksten kan ende opp med 2-300 millioner fat utvinnbare o.e. I så fall vil dette gi et resultat som bare er svakt bedre enn bunnårene 2004 og 2006, etter som det hvert av disse årene ble påvist mindre enn 150 millioner fat.
– Et forventningsrettet estimat er at det blir funnet 5-600 millioner fat o.e. på norsk sokkel i løpet av 2015. Dette er en nedgang på ca. 100 millioner fat fra 2014.
Men Bjurstrøm mener det er godt håp om at 2015 blir et like godt eller bedre år enn de tre siste årene.
– Det gjenstår å bore prospekter med et samlet estimat på 2,4 milliarder fat o.e. I tillegg vet vi om 7-8 brønner hvor det ikke er oppgitt et «pre-drill estimat», forteller han, med referanse til data han henter ut fra Rystad Energy ECube og NCS Business Development Atlas.
Det neste halvåret på norsk sokkel blir unektelig interessant. Og nå bores Zumba som alene kan gjøre 2015 til et «gjennomsnittsår» (GEO 04/2015; «Et usedvanlig prospekt»; WellBet Zumba)

Stay tuned!

Les også:
EM-anomali med gåtefullt svar
Gassfunn på Zulu

X