Gassfunn på Zulu

Gassfunn på Zulu

Målet var å finne olje. I stedet ble det funnet gass. Foreløpig vet vi ikke hvor mye det kan være snakk om.

Lundin Norway fant gass i brønn 26/10-1 på Zulu-prospektet på Patch Bank Ridge 30 km nordøst for Johan Sverdrup-funnet. Reservoarkvaliteten i de miocene sandsteinene er svært gode, og trykkmålinger indikerer at gasskolonnen er 36 meter høy. Lundin mener likevel det er for tidlig å si noe om hvor mye gass som er til stede.

Blant de som gjettet (Geonova WellBet) på resultatet av brønnen, hadde et stort flertall rett i at det ville bli gjort et funn. Se resultatene på Geonova WellBet.

Brønnen ble boret i løpet av ca. to uker og hadde TD i leirsteiner av oligocen alder.


Petrolia Norway og E.ON E&P Norge er partnere i lisensen.

Older Post
X