VNG har god tro på stort funn

VNG har god tro på stort funn

Letebrønnen på Boomerang-prospektet nærmer seg reservoaret. Operatøren har store forhåpninger.

Til Dagens Næringsliv uttrykker både VNG og Spike at Boomerang-prospektet har et svært stort potensial, og på nettsidene brukes uttrykket «huge potential». Tallene som Spike antyder indikerer muligheten for et gigantfunn (mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.).
Gjennom funnene Pil og Bue er det allerede påvist 80-200 millioner fat o.e. i lisensen, og videre avgrensning senere i sommer kan påvise ytterligere 100-200 millioner fat o.e (GEO 08/2014; «A company maker»).
Akkurat nå knyttes imidlertid spenningen til undersøkelsesbrønn 6406/12-4 på prospektet Bommerang. Brønnen ble påbegynt 23. juni, og om ikke lenge vil borekronen trenge inn i reservoaret som består av jura sandsteiner (Melkeformasjonen).
Reservoaret forventes å ligge 3345 meter under boredekket i denne brønnen. Kartet viser utstrekningen av prospektet i forhold til de to funnene Pil og Bue.

X