Tror på funn!

Jonny Hesthammer tror Statoil gjør et funn på Blåmann-prospektet i Barentshavet. EM-dataene overbeviser ham.

– Det bør etterhvert være liten tvil om at EM-teknologien fungerer, og at den fungerer spesielt godt i Barentshavet, sier Jonny Hesthammer, CEO i M Vest Energy.
Hesthammer har tidligere gått modig ut og predikert utfallet av brønner uten klare EM-anomalier (GEO 02/2014: «Overbevisende data letter oljeletingen«).
– Basert på observasjoner fra EM-data har jeg tidligere uttrykt skepsis til en rekke av brønnene som har blitt boret i Barentshavet. Mangel på klare anomalier har vært et forvarsel på at de enten kom til å være tørre, eller at de kun ville påvise ikke-kommersielle mengder med hydrokarboner, utdyper geologen.
I år skal Statoil gjøre en rekke nye forsøk på å finne olje og gass i Barentshavet. 5 brønner står for tur, og flere av dem er assosiert med lovende EM-anomalier. Blåmann – 7121/8-1 – er allerede i gang.
– Blåmann har en klar resistivitetsrespons på toppen av en forkastningsblokk. Jeg har ikke sett på dataene i detalj, men det lille jeg har sett virker overbevisende. Brønnen blir nok et funn, mener Hesthammer.

En sterk EM-anomali på Blåmann-prospektet er en god indikasjon på at det vil bli gjort et kommersielt funn. (c) EM: EMGS; (c) Seismikk: TGS

Akkurat det er han ikke alene om. EMGS mener det samme («Klokkertro på funn«). Kanskje snakker vi om 100 millioner fat. Kanskje mye mer.
Men hva tror geologer flest? Sjekk Geonova WellBet og sammenlign din egen prediksjon med det andre geologer, geofysikere og andre har gjettet. Jonny Hesthammer forteller at han har lagt inn sitt WellBet, og vi tar ikke mye feil om han tror på et kommersielt funn!
Prøv selv!
Senere i sommer/høst skal Statoil bore prospektene Kayak og Korpfjell. Hesthammer har meninger om dem også.
Stay tuned.

X