M Vest Energy godkjentM Vest Energy med Jonny Hesthammer er nå godkjent av myndighetene og vil bore sin første brønn allerede neste år. Foto: Halfdan Carstens

M Vest Energy godkjent

Strategien er å være tilpasningsdyktige og fleksible for på den måten å gripe muligheter som måtte dukke opp.

M Vest Energy ble på onsdag kvalifisert av Olje- og Energidepartementet som rettighetshaver på norsk sokkel.
– Høyt kvalifiserte ansatte og eiere med industriell kompetanse danner grunnlaget for godkjenningen, sier adm. dir. Jonny Hesthammer.
Det er imidlertid først som et godkjent, kvalifisert oljeselskap at M Vest Energy kan starte arbeidet med å bygge opp selskapets portefølje. M Vest Energy – kontrollert av Trond Mohn og Lars Moldestad – overtok Atlantic Petroleums lisenser og øvrig innmat. Avtalen om kjøp av den norske delen av Atlantic Petroleum ble annonsert 8. mars i år. («Atlantic selger seg ut«)
– Det er svært gledelig at myndighetsgodkjennelse nå endelig er på plass og at arbeidet med å bygge opp selskapet sammen med våre fantastiske medarbeidere kan starte, sier administrerende Hesthammer.
Per i dag deltar M Vest Energy i fem lisenser med flere spennende leteprospekter og sannsynlig kommersielle funn.
Vil ha produksjon

På sikt er selskapets mål å være et fullverdig oljeselskap som har inntekter fra produksjon, som kanaliseres inn mot videre leting og utvikling.
De første resultatene fra leting kommer allerede neste år.
– Til våren er det budsjettert for boring av en ny brønn i Norskehavet, og vi ser fram til resultatene fra denne.

Konkurrerer på kunnskap
Geologiprofessoren påpeker at M Vest Energy aldri skal konkurrere på størrelse, men være best i klassen på teknologi og geologi. Oljeselskapet legger derfor betydelige ressurser i utvikling av nye digitale verktøy, som skal gi geologene og geofysikerne i selskapet bedre innsikt og tilgang på ny kunnskap fra eksisterende data fra sokkelen. Selskapets mål er å ta bedre beslutninger enn bransjegjennomsnittet ved hjelp av teknologi, smarte hoder og de nye eiernes industrielle kompetanse og erfaring.
Også eierne ser betydelig potensial i et selskap som kan manøvrere hurtig og smart i et farvann dominert av giganter.
– Strategien reflekterer dagens markedssituasjon og tar utgangspunkt i at vi skal være tilpasningsdyktige og fleksible. På den måten kan vi raskt posisjonere oss mot muligheter som måtte dukke opp, sier påtroppende styreleder i M Vest Energy, Lars Moldestad.
Hovedkontoret til M Vest Energy vil være i Bergen.

X