Mindre enn antatt

Mindre enn antatt

Beregninger som EMGS viser kundene sine tyder på at det er mindre olje i Filicudi-prospektet enn det operatøren tror.

Lundin borer nå 7219/12-1 Filicudi som har navn etter en øy utenfor Sicilia i Middelhavet.
Halvor Jahre, letesjef i Lundin, har tidligere fortalt GEOs lesere  om en dobbel flatspot på et prospekt som har klare likheter med Skrugard (GEO 07/2016: «Tett på dataene»).
Optimismen blant dem som følger boringene på norsk sokkel er derfor stor. Hele 87 prosent av dem som deltar i WellBet på Filicudi-prospektet tror det vil bli gjort et funn.
Lundin har publisert at de anslår prospektet inneholder 258 millioner fat o.e. Men her møter operatøren motbør fra ekspertene i EMGS. 3D CSEM multiklientdata som dekker prospektet har ingen resistiv anomali (se figuren). Ved å se på statistikk mellom brønnresultat og 3D CSEM i Barentshavet, tyder mangel på resistiv anomali at et eventuelt funn ikke vil være større enn 100 millioner fat.
Fra tidligere vet vi at teknologien har vært brukt med stort hell i Barentshavet (Suksess for EM-data; Overbevisende data letter oljeletingen). Det er derfor grunn til å ta EMGS sine estimater på alvor.
Filicudi ble spuddet 4.12 og operatøren antar at brønnen bores i løpet av 57 dager. I fall det blir boret sidesteg og brønnen blir testet, kan operasjonen foregå i fire måneder.
De fleste tror at Lundin vil gjøre et funn. Nå har vi et ekstra spenningsmoment. Hvem har rett i forhold til hvor stort et funn vil være? Lundin eller EMGS?
Stay tuned!
fgiur-filicudi

X