North Energy prøver på nytt

North Energy prøver på nytt

Mærsk er operatør for 6406/6-4 som skal undersøke potensialet i prospektet Tvillingen Sør i Norskehavet. Boringen er i gang.

Det er North Energy som skriver dette i en pressemelding. Brønnen bores på Haltenbanken i Norskehavet, ca. 30 km før for Kristin-feltet, og skal bore inn i jura sandsteiner ( Garn, Ile, Åre og Tilje) på en horstblokk. Brønnen ligger rett vest for Frøya.
North Energy har en geologisk model der fellen skal være fylt med gass/kondensat og har «gross mean unrisked» reserver på 109 millioner fat oljeekvivalenter. I følge egne estimater er «probability of success» anslått til «medium».
Maksimalt planlagt boredyp er ca. 4700 m, og operasjonen vil ta anslagsvis 120 døgn. Den bør derfor være avsluttet i god tid før utgangen av året. Brønnen er klassifisert som HPHT.
North Energy har tidligere i sommer boret tørt på Haribo og Zumba.
[Tweet «Mærsk er operatør for 6406/6-4 som skal undersøke potensialet i prospektet Tvillingen Sør i Norskehavet. Boringen er i gang.»]

X