Tørr brønn med ny teknologi

Tørr brønn med ny teknologi

Ny teknologi ga store forhåpninger. Men Haribo-prospektet i Sentralgrabenen var tørt.

Til tross for sterke indikasjoner på hydrokarboner i forkant av 2/11-11, kalt Haribo, var Edisons brønn lengst sør på norsk sokkel tørr.
I en pressemelding skriver Oljedirektoratet at “primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt kalksteinsbergarter (Hodformasjonen). Brønn 2/11-11 påtraff om lag 330 meter tykke reservoarbergarter i Hodformasjonen med dårlig reservoarkvalitet.” Men det ble altså verken påvist olje eller gass.
I en pressemelding fra 15. juni skriver Lime Petroleuem følgende: «The Haribo prospect has reworked chalk on the west flank of the Valhall-Hod ridge as reservoir target. The seismic low-frequency resonance technology Rex Virtual Drilling shows strong and consistent oil indications on the prospect. The exploration potential is estimated by the operator at some 150 million barrels and the geological chance of success at 25%”. Det ser altså ut til at teknologien feilet denne gangen.
Haribo er den andre brønnen på norsk sokkel i sommer som har feilet på tross av gode hydrokarbonindikasjoner basert på geofysiske data. Den første som skuffet var Zumba.
Dette bekrefter dessverre trenden vi har sett i år med en rekke tørre undersøkelsesbrønner, samt noen få og små funn: «Få og små funn gir svak tilvekst.»
Nå må vi derfor håpe på at VNG gjør et stort funn i naboprospektet  til Pil – Boomerang – i Norskehavet. Brønnen nærmer seg raskt reservoaret.

Skrevet av npd.no
Older Post
X