Zumba skuffet

Zumba skuffet

Det var mange grunner til å være optimistisk, men Zumba-prospektet i Norskehavet var dessverre tørt pga. manglende reservoar.

Brønn 6507/11-11, med prospektnavnet Zumba, er avsluttet uten å påvise hydrokarboner.

«Primært letemål for brønnen var å påvise hydrokarboner i øvre jura sandstein. Brønnen påviste manglende reservoarutvikling og hydrokarboner ble ikke påvist,» melder North Energy.

Prospektet var langt på vei definert ved hjelp av geofysiske data med gode hydrokarbonindikatorer i øvre jura.

Brønnen ble boret i en dyp graben vest for Trøndelagsplattformen i det som må klassifiseres som en stratigrafisk felle (Et usedvanlig prospekt, Zumba WellBet).

Se også Zumba WellBet.

X