Ny tørr brønn i Nordsjøen

Det ble påtruffet masse god sand, men prospektet Wintershall-opererte Crossbill fant ikke hydrokarboner. Brønnen forlenger en lang rekke av skuffende brønner i år.

Wintershall har boret tørt med brønn 35/12-5 på prospektet Crossbill. Øvre jura-sekvensen hadde mye sand med god kvalitet («10 meter sandstein i Heatherformasjonen, 35 meter sandstein i Sognefjordfomasjon og 32 meter sandstein i Fensfjordformasjonen, alle med god reservoarkvalitet»), men Oljedirektoratet slår fast at det ikke ble funnet verken olje eller gass.
Vi har tidligere skrevet at ressurstilveksten hittil i år har vært svært liten («Få og små funn gir svak tilvekst»). Wintershalls tørre brønn forsterker trenden med mange tørre brønner på norsk sokkel.
Til sammen har det blitt påvist bare opp mot 90 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) gass og 25 millioner fat olje. Det er Nils-Henrik Bjurstrøm i Rystad Energy som opplyste dette til geo365.no.
Men Bjurstrøm mener likevel at det er godt håp om at 2015 blir et like godt eller bedre år enn de tre siste årene.
– Det gjenstår å bore prospekter med et samlet estimat på 2,4 milliarder fat o.e. I tillegg vet vi om 7-8 brønner hvor det ikke er oppgitt et «pre-drill estimat», sa han i forkant av Wintershalls siste brønn, med referanse til data han henter ut fra Rystad Energy ECube og NCS Business Development Atlas.
Nå venter vi på Zumba.

X