Ny utvidelse av TFONye blokker i TFO 2019 er vist med rosa farege.

Ny utvidelse av TFO

Olje- og energidepartementet foreslår å utvide TFO-arealet med 90 blokker: 5 i Nordsjøen, 47 i Norskehavet og 48 i Barentshavet.

Den foreslåtte utvidelsen av TFO-arealet omfatter områder som ligger nær planlagt og eksisterende infrastruktur, og som er velkjente etter flere år med letevirksomhet.

Forslaget til utvidelse er i tråd med de rammer Stortinget har satt for arealtildeling på norsk sokkel, skriver Olje og energidepartementet i en pressemelding.

Tildeling av nytt, attraktivt leteareal er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Over halvparten av de foreslåtte blokkene ligger i Barentshavet. Det er nærliggende å tro at utvidelsen også kan skyldes manglende letesuksess de siste årene, og dermed det store behovet for å gjøre nye funn raskt. Les også «Dårlig nytt fra Barentshavet».

– Å opprettholde den positive utviklingen i leteaktiviteten i Barentshavet er viktig. Jeg håper dette vil bidra til robuste utbyggingsløsninger og til økt verdiskaping i nord, sier  Freiberg.

 

Newer Post
X