Ny vår for Point ResourcesJotun-feltet er med i det nye selskapets portefølje med 17 produserende olje- og gassfelt. De vil til sammen gi en daglig produksjon på 180 000 fat per dag i 2018. © Point Resources

Ny vår for Point Resources

Italienske Eni Norge og norske Point Resources fusjonerer og blir blant de største aktørene på norsk sokkel. Eni vil eie 69,6 % av det nye selskapet.

Det italienske selskapet Eni og fondsinvestoren HitecVision offentligjør i dag en avtale om å fusjonere Point Reources AS og Eni Norge AS.
Selskapets nye navn blir Vår Energi AS.
Det sammenslåtte selskapet vil bli et ledende uavhengig norsk lete- og produksjonsselskap, bygget på to eksisterende organisasjoner med utfyllende styrker.
Det sammenslåtte selskapet vil få en lisensportefølje med bred geografisk dekning, fra Barentshavet i nord til Nordsjøen i sør.
Selskapet vil i år produsere om lag 180 000 fat oljeekvivalenter pr dag, fra en portefølje av 17 produserende olje- og gassfelt.
Selskapets totale reserver og ressurser vil utgjøre mer enn 1 250 millioner fat olje­ekvivalenter – noe som tilsvarer et halvt Johan Sverdrup-felt.
Produksjonen er forventet å nå 250 000 fat oljeekvivalenter per dag innen 2023. Mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter planlegges utbygd fra 10 eksisterende prosjekter, med lønnsomhet ved en oljepris under USD 30 per fat.
Totalt planlegger selskapet å investere mer en NOK 65 milliarder (USD 8 milliarder) i løpet av de neste fem årene for å få nye felt i produksjon, revitalisere eldre felt og lete etter nye ressurser. Selskapets størrelse på norsk sokkel vil også gi nye muligheter til å utvide porteføljen gjennom både fremtidige konsesjonsrunder og oppkjøp.
– Dette er et vesentlig skritt fremover i vår strategi for å styrke Enis aktivitet i OECD-land med ytterligere oppstrømspotensial, slik som Norge. Kvaliteten i både organisasjonene og porteføljen, sammen med vekstmulighetene på norsk sokkel, vil legge grunnlaget for betydelig verdiskapning for aksjonærene i det sammenslåtte selskapet. Vår Energi får med seg Enis globalt anerkjente innovasjonsevne og sin beste teknologi, som har hjulpet oss til å oppnå svært gode resultater de siste årene, gjennom solide funn og raske utbygginger, sier Claudio Descalzi, konsernsjef i Eni S.p.A.
– Vi er stolte over å bringe sammen to lete- og produksjonsorganisasjoner som hver og en har en historie som går tilbake til starten av vår oljehistorie, med lisens 001 fra 1967 og deltakelse i det første oljefeltet i Norge, Ekofisk. Etter mer enn 50 år har Norge fremdeles betydelige olje og gassressurser, og kombinasjonen av Eni og Point bygger på mange tiårs erfaring for skape et nytt selskap for de kommende tiår, sier Ole Ertvaag, CEO og Founding Partner HitecVision.
– Point Resources har kommet langt på kort tid etter oppkjøpet av ExxonMobils opererte virksomhet i Norge i fjor. Vår Energi AS blir et av de største lete- og produksjonsselskapene i Norge, med betydelige ambisjoner for fremtiden. En stor portefølje av opererte og partneropererte felt, økt satsing på leteaktivitet og flere utbyggingsprosjekter betyr at selskapet vil fremstå som et av de mest spennende selskapene i industrien, sier Morten Mauritzen, administrerende direktør i Point Resources.
– Det nye selskapet skal ha ambisjoner, kapasitet og kompetanse til å kunne levere på sine omfattende vekstplaner og bli et sikkert og bærekraftig uavhengig selskap i mange år fremover, sier Phil D. Hemmens, administrerende direktør i Eni Norge.
Det nye selskapet vil få om lag 800 ansatte, inkludert offshore- og landansatte. HMS-innsats, prosjektresultater og produksjonseffektivitet blir prioriterte områder for ledelsen.
Kristin F. Kragseth, nåværende visepresident for produksjon i Point Resources AS blir administrerende direktør i det nye, kombinerte selskapet, mens Phil D. Hemmens blir styreleder.
Både Hemmens og Mauritzen fortsetter i sine eksisterende posisjoner til sammenslåingen er gjennomført.
Vår Energi AS vil bli eid av Eni (69,6 %) og HitecVision (30,4 %).
Aksjonærene har sammen definert strategien og målsetningen for selskapet.
Fusjonen av selskapene er besluttet av eierne i de to selskapene, og sedvanlig konsultasjon med ansatte og fagforeninger blir igangsatt nå. Samtidig starter også et integreringsprosjekt som vil få bred deltakelse fra begge organisasjoner. Fusjonen forutsetter myndighetsgodkjenning og andre vanlige forhold, og forventes gjennomført mot slutten av 2018.

Om Eni Norge
Eni Norge ble grunnlagt som Norsk Agip i 1965, og var aktiv på Ekofisk-feltet fra 1971. Eni Norge fant Goliat-feltet i Barentshavet i 2000 og produserer nå fra alle regioner på norsk kontinentalsokkel. Selskapet er operatør for to felt i produksjon, Marulk (siden 2012) og Goliat (siden 2016). Eni Norge har eierinteresser i 55 lisenser og er operatør for 12, hvorav 7 i Barentshavet.

 

Om Point Resources
Point Resources ble etablert i 2016 etter en sammenslåing av HitecVisions porteføljeselskaper Core Energy, Spike Exploration og Pure E&P. I 2017 overtok Point den norske, opererte oppstrømsvirksomheten til ExxonMobil, inkludert det meste av selskapets norske oppstrømsorganisasjon, og viderefører dermed ExxonMobils mer enn 50-årige historie på norsk sokkel. Point Resources er operatør for Balder- og Ringhorne-feltene. Selskapet har eierinteresser i ca. 50 lisenser og er operatør for 11, inkludert historiske lisens nummer 1 (PL 001), den første lisensen som ble tildelt på norsk sokkel.
X