Øker utvinningsgraden fra 46 til 51 prosent Illustrasjon: Equinor

Øker utvinningsgraden fra 46 til 51 prosent

Produksjonen skulle vært avsluttet for mer enn fem år siden. Nå er levetiden forlenget med nærmere 30 år.

Nær 200 millioner fat ekstra olje og bidrar til å forlenge levetiden for Snorre-feltet ut 2040, skriver Equinor (geo365.no: «Mer olje med IOR«).

Bakgrunnen er Snorre Expansion Project som omfatter boring av 24 nye brønner. Den 12. desember kom produksjonen i gang igjen etter en større revisjonsstans i høst. Tre år med modifikasjoner på en plattform i drift var nødvendig.

Illustrasjon: Suncor

Snorre-feltet har vært i drift siden 1992 og har store gjenværende ressurser. I desember 2017 overleverte Equinor og partnerne en endret plan for utbygging og drift (PUD) av Snorre-feltet til myndighetene. Nå økes utvinningsgraden fra 46 til 51 prosent. Det utgjør store verdier i et felt med totalt to milliarder fat utvinnbar olje, skriver Equinor.

Investeringene i Snorre Expansion Project er på 19,5 milliarder 2020-kroner, og utbyggingen er lønnsom også med langt lavere oljepriser enn i dag.

geo365.no: «Mye olje fra gamle felt

Snorre reservoar: Snorre produserer olje fra sandstein av trias og tidligjura alder i Lundeformasjonen og Statfjordgruppen. Feltet består av flere store forkastningsblokker. Reservoaret ligger på 2000-2700 meters dyp og har en kompleks struktur med både kanaler og strømningsbarrierer. De opprinnelig utvinnbare reservene var knapt to milliarder fat olje og noe gass. Kilde: norskpetroleum.no

Analog til Snorre-feltet
Fluviale kanalavsetninger av sandstein skjærer ned i en elveslette av slamstein. De hardere sandsteinene står ut i fjellsiden. De reservoartekniske utfordringene er knyttet til hvor sammenfiltret kanalsandene er. Jo mer diskontinuerlige, dess mindre vil de enkelte segmentene være, og flere brønner må bores for å få ut mest mulig olje og gass. Enkelte brønner vil kunne gi dårlig – eller i verste fall – negativ økonomi.
Foto: Ragnar Knarud

X