Øker utvinningsgraden fra 46 til 51 prosent Illustrasjon: Equinor

Øker utvinningsgraden fra 46 til 51 prosent

VÆR MED OG SPRE GEOFAGLIG KUNNSKAP - DEL DENNE ARTIKKELEN!

Produksjonen skulle vært avsluttet for mer enn fem år siden. Nå er levetiden forlenget med nærmere 30 år.

Nær 200 millioner fat ekstra olje og bidrar til å forlenge levetiden for Snorre-feltet ut 2040, skriver Equinor (geo365.no: «Mer olje med IOR«).

Bakgrunnen er Snorre Expansion Project som omfatter boring av 24 nye brønner. Den 12. desember kom produksjonen i gang igjen etter en større revisjonsstans i høst. Tre år med modifikasjoner på en plattform i drift var nødvendig.

Illustrasjon: Suncor

Snorre-feltet har vært i drift siden 1992 og har store gjenværende ressurser. I desember 2017 overleverte Equinor og partnerne en endret plan for utbygging og drift (PUD) av Snorre-feltet til myndighetene. Nå økes utvinningsgraden fra 46 til 51 prosent. Det utgjør store verdier i et felt med totalt to milliarder fat utvinnbar olje, skriver Equinor.

Investeringene i Snorre Expansion Project er på 19,5 milliarder 2020-kroner, og utbyggingen er lønnsom også med langt lavere oljepriser enn i dag.

geo365.no: «Mye olje fra gamle felt

Snorre reservoar: Snorre produserer olje fra sandstein av trias og tidligjura alder i Lundeformasjonen og Statfjordgruppen. Feltet består av flere store forkastningsblokker. Reservoaret ligger på 2000-2700 meters dyp og har en kompleks struktur med både kanaler og strømningsbarrierer. De opprinnelig utvinnbare reservene var knapt to milliarder fat olje og noe gass. Kilde: norskpetroleum.no

Analog til Snorre-feltet
Fluviale kanalavsetninger av sandstein skjærer ned i en elveslette av slamstein. De hardere sandsteinene står ut i fjellsiden. De reservoartekniske utfordringene er knyttet til hvor sammenfiltret kanalsandene er. Jo mer diskontinuerlige, dess mindre vil de enkelte segmentene være, og flere brønner må bores for å få ut mest mulig olje og gass. Enkelte brønner vil kunne gi dårlig – eller i verste fall – negativ økonomi.
Foto: Ragnar Knarud

X