Mye olje fra gamle felt Boring av 24 nye brønner på Snorre-feltet viser at IOR-prosjekter på store felt konkurrerer med leting om økningen i sokkelens ressurser. På Snorre har det også blitt lagt til rette for tilknytning av enda flere brønner i framtiden. Det kan bety en ytterligere reserveøkning. Illustrasjon: Equinor

Mye olje fra gamle felt

Med 48 letebrønner per år i snitt - de siste fem årene - har oljeselskapene på norsk sokkel bare påvist 50 prosent mer per år enn det Equinor har fått til ved å bore 24 brønner på Snorre-feltet.

Ved å bore 24 nye brønner, 13 produksjonsbrønner og 11 injeksjonsbrønner, vil Snorre-feltet produsere 195 millioner fat mer enn det som var planlagt.

Utbyggingen er et av de største prosjektene for økt utvinning (IOR) på norsk sokkel og går under betegnelsen Snorre expansion project som ble godkjent av Olje- og energidepartementet i 2018.

Nå har myndighetene gitt Equinor samtykke til oppstart, iht. en pressemelding fra Oljedirektoratet.

Snorre ble påvist i 1979, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1988. Med den nye utvidelsen og andre tiltak for levetidsforlengelse, planlegger rettighetshaverne for en produksjonshorisont fram til 2041 – og med mulighet for ytterligere forlengelse

Snorre reservoar: Snorre produserer olje fra sandstein av trias og tidligjura alder i Lundeformasjonen og Statfjordgruppen. Feltet består av flere store forkastningsblokker. Reservoaret ligger på 2000-2700 meters dyp og har en kompleks struktur med både kanaler og strømningsbarrierer. De opprinnelig utvinnbare reservene var knapt to milliarder fat olje og noe gass. Kilde: norskpetroleum.no

Mindre enn årlig «letevekst»

Det er med stor interesse vi lærer at Snorre-feltet har økt reservene med 195 millioner fat – ti prosent – gjennom et IOR-tiltak som går ut på å bore flere brønner.

Med referanse til Oljedirektoratets RESSURRAPPORT 2020 Leting, ser vi at oljeselskapene fant i snitt 321 millioner fat utvinnbare o.e. per år mellom 2015 og 2019. For å oppnå dette resultatet boret de 238 letebrønner (undersøkelses- og avgrensningsbrønner), eller 48 per år.

Eksempelet med Snorre viser hvor viktig IOR er for norsk sokkel. Noe som Oljedirektoratet har påpekt i mange år, blant annet ved den årvisse tildeling av IOR-prisen.

Mer enn det største funnet

Det er også interessant å sammenligne de ekstra volumene på Snorre-feltet med det som har blitt hevdet å være det største funnet på norsk sokkel i år. Operatøren Neptune Energy kan ha påvist opp mot 120 millioner fat o.e. i prospektet 34/4-15 (Dugong) (geo365.no: «Det største oljefunnet hittil i år»). Men usikkerheten er stor. I verste fall er det ikke mer enn 30 millioner fat produserbare o.e.

Oljeselskapenes letestrategi er tema på NSC Exploration Strategy onsdag og torsdag denne uken (18.-19. november).

X