Olje i nedre kritt sand

Olje i nedre kritt sand

Engie har påvist opptil 79 millioner fat med olje og gass nørdøst for Gjøa-feltet i Nordsjøen. Reservoaret har god kvalitet.

Brønnen traff på en gasskolonne på om lag 50 meter og en oljekolonne på 60 meter i Agatformasjonen av tidlig kritt alder. Reservoarkvaliteten varierer fra meget god i den øvre delen til god i den nedre delen, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.
Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 4,3 – 11 millioner standard kubikkmeter (Sm3) (27-70 millioner fat o.e.) utvinnbare oljeekvivalenter.
36/7-4 er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 636. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011.

X