Skuffende oljefunn på NeidenDet er så langt gjort to betydelige funn i paleozoisk karbonater i Barentshavet: Gohta (2013) og Alta (2014). Neiden-prospektet har tilsvarende letemodell, men brønn 7220/6-2 R ser ut til å påvise mindre volumer enn forventet. Kartografi: npd.no

Skuffende oljefunn på Neiden

Lundin har som forventet funnet olje med brønn 7220/6-2 R Neiden. Men størrelsen på funnet er mindre enn forventet.

Brønn 7220/6-2 R er en fordypning av brønn 7220/6-2 som ble midlertidig plugget og forlatt i november 2015.
Primærmålene for brønnen var å påvise petroleum i sandsteinsbergarter av mellomtrias alder (Snaddformasjonen) og i karbonatbergarter av perm til karbon alder (Ørnformasjonen).

Brønnen påtraff en total oljekolonne på om lag 20 meter med en overliggende gasskolonne på om lag 10 meter i karbonatbergarter i Ørnformasjonen, med gode til moderate reservoaregenskaper.
I Snaddformasjonen påtraff brønnen en vannførende sandstein med moderate til gode reservoaregenskaper.
Pressemeldingen fra Oljedirektoratet.
Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3 og 7 millioner kubikkmeter utvinnbar olje og mellom 1 og 2 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass (i beste fall i overkant av 59 millioner fat o.e).
Extensive data acquisition and sampling was carried out including coring, logging and light oil and gas sampled from the wireline tools. The well demonstrates high quality karstified carbonate reservoir which reduces the risk of the Børselv prospect, located 15 km north and up dip from the Neiden discovery in PL609. The Børselv prospect is a candidate for drilling in 2017, skriver Lundin.
X