Planlegger prøveproduksjon

Planlegger prøveproduksjon

Funnet Rolvsnes i basement på Utsirahøyden går under betegnelsen "tett reservoar". Likevel planlegges en platåprodukjon på 3000 fat per dag.

Funnet 16/1-12 (Rolvsnes) har reservoar som består av opp­sprukket og forvitret granittisk grunnfjell. Olje­kolonnen er på inntil 50 meter.

Det ble i august 2018 gjennomført en vellykket formasjonstest i brønn 16/1-28 S, og det er foreslått å koble den opp mot Edvard Grieg-feltet for prøveutvinning fra juni 2021. Etter formasjonstesten ble ressursestimatet oppdatert til 2 – 12 millioner Sm³ o.e (opp mot 70 millioner fat o.e.).

Formålet med prøveutvinningen er å observere reservoaroppførsel over tid for å kunne evaluere utvinningstrategier for en mulig feltutbygging, og om en økonomisk utvinning av oljen er mulig. Det som er av særlig interesse er hvordan vannproduksjonen i brønnen utvikler seg og om oljen fra den porøse delen av reservoaret bidrar til produksjon sammen med oljen fra sprekkene.

I tillegg er det knyttet stor usikkerhet til graden av trykkstøtte fra underliggende vannsone. Kunnskap fra prøve­utvinningen vil redusere usikkerhet ved konseptvalg med tanke på blant annet antall produksjonsbrønner, kompletteringsløsninger, behov for trykkstøtte og gassløft, samt estimat for total utvinningsgrad.

Erfaring fra sprekkedominerte felt globalt indikerer at en moderat produksjonsrate som tillater at lateral oljestrømning dominerer over vertikal vannstrømning, er en nøkkel for best mulig ressursutnyttelse.

Det planlegges en produksjonsrate på 500 Sm³ (3000 fat) olje pr. dag. Nærheten til vannsonen, samt reservoartypen med sprekker gjør vannproduksjonen høyst usikker, og et massivt vanngjennombrudd er en mulig nedside.

Artikkelen er hentet fra Oljedirektoratets rapport for funn og felt 2019 (Ressursrapport 2019).

Illustrasjon: Lundin Norway

X