Rønnevik mottok St. Olavs Orden Kansellisjef Mette Tverli overrakte utmerkelsen på vegne av slottet. Foto: Lundin Norway

Rønnevik mottok St. Olavs Orden

Geologen Hans Christen Rønnevik ble denne uken tildelt den høyest rangerte dekorasjonen man kan motta for sivil virksomhet i Norge.

Begrunnelsen, slik den er formulert av Lundin Norway, kan du lese her:

Hans Christen Rønnevik er født den 26. juni 1945. Han avla sin Cand. Real-grad i geologi ved Universitetet i Bergen i 1971, og startet deretter sin karriere som geolog i Oljedirektoratet.

I en tiårsperiode var han med på å utvikle direktoratet til den institusjonen det er i dag, og deltok i pionerarbeidet med å utforske nye områder i Nordsjøen, Midt-Norge og i Barentshavet.

Rønnevik har være utforskningsdirektør i Saga Petroleum og letesjef i DNO og Lundin Norway. Han pensjonerte seg angivelig i 2015 en alder av 70 år, men har likevel fortsatt sitt arbeid som geologisk rådgiver for Lundin.

Petroleumsvirksomheten er en bærebjelke i det norske samfunnet. Det er Norges største næring, og bidrar betydelig til å finansiere velferdsstaten. Men den høye verdiskapingen fra næringen er avhengig av at det gjøres nye, store funn. Rønnevik har vært sentral for letevirksomheten i flere tiår.

Hans geologiske kunnskap var helt sentral i arbeidet som resulterte i funnet av Johan Sverdrup, et av de største oljefeltene på norsk sokkel.

Rønnevik fremheves også for sitt lederskap. Han har lagt vekt på betydningen av å arbeide i tverrfaglige team, med klare mål og stor grad av frihet. Og at det er viktig å dra «nerdene» med i teamet hver eneste dag. Han har involvert bredt og utviklet en innovasjonskultur som har evnet å utfordre etablerte sannheter og omfavne overraskelser.

På denne måten har han bygget opp team som har funnet olje i områder der det tidligere er boret tørt, og andre oljeselskaper har gitt opp.

Rønnevik har mottatt flere priser for sitt arbeid. Blant annet mottok han i 2015 The Norman Foster Outstanding Explorer Award som første ikke-amerikaner. Et bevis på at Rønnevik har hatt stor faglig innflytelse også internasjonalt.

Gjennom et mer enn 45 års langt yrkesliv har Rønnevik hatt et unikt samfunnsfokus, og lagt stor vekt på betydningen av forskning og utvikling for å fremme verdiskapingen i Norge.

Hans Christen Rønnevik: Du beskrives som en ydmyk, men ruvende pioner og rollemodell. En legende og en trollmann. I arbeidet med søknaden har det falt ord som ekstraordinær, fremragende, nyskapende, foregangsmann og hedersmann.

Det er slik at enkelte mennesker har evne, vilje og kraft –mer enn det som vanlig er, til å få til noe, til å skape noe. En av de blir hedret i dag. St- Olavs Orden er den høyst rangerte dekorasjonen man kan motta for sivil virksomhet. Utdelingen i dag går inn i en lang tradisjon som handler om samfunnets takknemlighet og anerkjennelse overfor personer som har hatt stor betydning på ulike felt.

Forslag om kongelig påskjønnelse er fremsatt av Mona Kjølseth, Vigdis Løwø og Torstein Sanness.

Søknaden er anbefalt av Sintef, Norsk olje og gass, professor emeritus Knut Bjørlykke, Lundin Norway, samt Næringsforeningen Haugalandet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har også anbefalt søknaden.

I St. Olavs Ordensråd den 6 mai 2019 anbefalte rådet å utnevne seniorrådgiver Hans Christen Rønnevik i den kongelige norske St. Olavs Orden for hans innsats innen petroleumsgeologi. Anbefalingen ble stadfestet av Hans Majestet Kongen samme dag.

Fra diplomet du nå snart skal motta siterer jeg: Vi Harald, Norges Konge, gjør vitterlig at Vi under 6. mai 2019 har utnevnt seniorrådgiver Hans Christen Rønnevik for hans innsats innen petroleumsgeologi til Ridder av 1. klasse av den Kongelige Norske St. Olavs Orden av hvilken Vi selv er Stormester. Under Vår hånd og Sankt Olavs Ordens segl, Harald R.

 

X