Scarecrow – ingen play openerWell 7322/7-1 Scarecrow Cartography: NPD

Scarecrow – ingen play opener

Forhåpningene var store, men Spirit Energy fant ikke reservoarbergart med sin brønn i Barentshavet.

Spirit Energys brønn 7322/7-1 var tørr. Selskapet fant verken reservoarbergart eller hydrokarboner etter å ha boret 313 meter og inn i nedre kritt.

«Hensikten med brønnen var å påvise reservoar og petroleum i nedre kritt bergarter i Koljeformasjonen. Det ble ikke påtruffet reservoarbergarter i Koljeformasjonen. Brønnen er tørr,» skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Viggo Tjensvoll, Exploration Mangager i Spirit Energy, har tidligere fortalt at det er godt håp om å finne olje, at et funn vil kunne være stort – flere milliarder fat – og at det i så fall vil være en “play opener” så vel som en “company maker” (geo365.no)

Brønn 7322/7-1 ble boret til et vertikalt dyp på 767 meter under havflaten, og ble avsluttet i uspesifisert formasjon i Adventdalgruppen av tidligkritt alder. Havdypet er 454 meter.

Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

X